Kategorier
Nyheter

Anders Wiklöf får €200 000 i coronabidrag genom att låna pengar av sig själv

”Låt aldrig en bra kris gå till spillo” – Så lyder ett välkänt citat som tillskrivs brittiske statsministern Winston Churchill.  Ålands Nyheter var först med att konstatera att landskapsregeringens hastigt anordnade krisstöd för företag som drabbats av effekterna av Covid-19 är utformat för att först och främst gynna de bankirer som är verksamma på Åland – något som nu framkommer tydligt i en affär med ett miljonlån till Hotell Arkipelag. 

Hotellet som ägs av megamiljonären Anders Wiklöf via bolaget Wiklöf Holding får €200 000  i coronabidrag av landskapsregeringen, efter att hotellets ansökan beviljats av byråchef Susanne Strand på näringsavdelningen. För att få coronabidrag måste ett företag ha sådana problem med sin likviditet att de tvingats gå till banken för att låna pengar. Ju mer man lånar, desto mer får man i bidrag. För Hotell Arkipelags del har ett lån på €1 000 000 gett €200 000 i bidrag av skattebetalarnas pengar.

Enligt näringsavdelningen kommer lånet till Arkipelag från Ålandsbanken – där Wiklöf är den störste ägaren. Ålandsbankens skryter själva på sin hemsida om hur Wiklöfs ”imperium” omsätter 400 miljoner euro om året. Genom upplägget att låna ut pengar från sin egen bank till sitt eget hotell gynnas han med €200 000 i bidrag till sitt hotell, samtidigt som alla eventuella räntor och avgifter på lånet går tillbaka in i hans egen bank. Ålands Nyheter har talat med Ann-Louise Djupsund, som är verkställande direktör på Hotell Arkipelag:

Hur mycket försäljning har ni tappat på grund av coronaviruset?
– Hela våren och hela sommaren är borta. Nu har det faktiskt börjat komma in lite bokningar, men det är enstaka rum.

Så det är ingenting i jämförelse?
– Nej, för alla gruppbokningar och sådant är avbokat.

Vad är det för kostnader som ni inte har kunnat dra ner på?
– Det är fasta kostnader främst. El, värme, vatten. Allt möjligt.

Har Wiklöf Holding skjutit till något för likviditeten?
– (Skratt) Det är sådant som jag inte svarar på.

Vad kommer ni att använda bidraget på €200 000 till?
– Det är för kostnader, helt enkelt. Den löpande verksamheten.

Blir det riktigt rätt att ta ett bidrag på €200 000 när både företaget och banken ägs av Wiklöf och han egentligen tagit ett lån av sig själv?
– Det vill jag inte uttala mig om, men Arkipelag är ett självständigt företag.

Har beslutet att låna en miljon euro varit upp på styrelsemöte?
– Ja

Har beslutet att ansöka om €200 000 i bidrag…
– Nu tror jag vi avslutar, det här börjar nästan bli för ingående.

Okej, förstår du att det kan se konstigt ut?
– Nej, faktiskt inte.

Hur ser du på resten av sommarsäsongen, tror du att ni kan komma ikapp?
– Nej. Det är omöjligt att den kommer ikapp. Det kommer in bokningar, men inte att den kommer ikapp.

Ålands Nyheter har sökt Wiklöf Holding för kommentarer.

Foto: Johan Jönsson