Kategorier
Nyheter

Anders Wiklöf får €200 000 i coronabidrag genom att låna pengar av sig själv

”Låt aldrig en bra kris gå till spillo” – Så lyder ett välkänt citat som tillskrivs brittiske statsministern Winston Churchill.  Ålands Nyheter var först med att konstatera att landskapsregeringens hastigt anordnade krisstöd för företag som drabbats av effekterna av Covid-19 är utformat för att först och främst gynna de bankirer som är verksamma på Åland […]