Antalet intensivvårdsplatser i Finland lika många nu som för ett år sedan

Samtidigt som regeringen Sanna Marin allt otåligare vill avskaffa de finska medborgarnas rörelsefrihet för att inte överbelasta vården med corona-sjuka, visar Ålands Nyheters undersökning att antalet intensivvårdsplatser i landet fortfarande är lika många som för ett år sedan, då pandemin kom till landet. Men sjukvården är väl förberedd på att öka antalet platser vid behov.

Förra veckan debatterade riksdagen den socialistiska regeringens lagförslag, som ska ge politiker möjligheten att införa utegångsförbud för invånare i Helsingfors-regionen och Åbo, samt sätta in polis och militär mot civilbefolkningen i dessa områden. Orsaken som uppges till lagförslaget är ett akut behov av att minska de mänskliga kontakterna och hindra spridningen av smittan Covid-19 för att inte överbelasta sjukvården. Av respekt för självstyrelsen undantas Åland och berörs ej av lagförslaget.

Matti Reinikainen är professor inom intensivvård på Kuopios Universitetssjukhus och ordförande för den nationella gruppen som ska koordinera intensivvården för covid-patienter. Han berättar för Ålands Nyheter att antalet intensivvårdsplatser på finska sjukhus är ungefär 300 – lika många som för ett år sedan.

– Antalet sängar per capita – 5 till 6 per 100 000 – är ungefär samma antal som i Sverige, under normala förhållanden, säger Reinkainen.

 

”Det högsta antalet Covid-19 patienter samtidigt inom intensivvård i Finland var 83 i april”

 

– Ifjol när vi var oroliga för en stor ökning i Covid-19 patienter i behov av intensivvård började sjukhusen vidta åtgärder för att öka antalet intensivvårdsplatser. En stor mängd icke-akuta kirurgiska operationer sköts upp och operationssalar stängdes så att personal som normalt arbetade i operationssalar och eftervård – särskilt narkossjuksköterskor och sjuksköterskor i eftervården – flyttades till intensivvården och gavs extra utbildning.

– Operationssalar och eftervårdssalar konverterades också till intensivvårdsplatser. Resultatet blev att vi som mest hade 480 intensivvårdsplatser i april 2020. Många av dessa sängar behövdes aldrig; det högsta antalet Covid-19 patienter samtidigt inom intensivvård i Finland var 83 i april. När antalet patienter började minska, minskade också finska sjukhus denna extra kapacitet för att återgå till normal verksamhet.

– Det har inte funnits någon allvarlig brist på sängar någon gång.

 

Hur mycket har det kostat att öka antalet platser?
– Jag kan inte uppskatta kostnaden räknat i pengar. Däremot är en utmaning som orsakats av åtgärderna som togs förra våren för att öka antalet intensivvårdsplatser att många kirurgiska operationer sköts upp – vilket innebär längre vårdköer. Hur som helst är dessa utmaningar smärre i jämförelse med den börda som Covid-19 orsakade i Sverige.

I maj ifjol meddelade Finlands Läkarförbund sin oro över att folks rädsla för Covid-19 kunde döda fler finländare än viruset själv, när patienter avbokar möten och behandlingar för att de inte vågar komma till sjukhuset. Då räknade läkarförbundet med att Covid-19 skulle släcka 1000 till 3000 människoliv i landet.

Ålands Hälso- och Sjukvård har man också märkt att folk inte vågar söka vård lika mycket som förr och ordförande Wille Valve (M) har uppmanat alla människor som behöver att söka vård, oavsett sjukdom.

 

”Vi har tillräckligt med respiratorer och monitorer och annan utrustning. Den viktigaste frågan är tillgången på kompetent personal”

 

– Strategin efter våren ifjol är att sjukhus försökt fortsätta så normalt som möjligt, för att inte orsaka onödiga fördröjningar i behandlingen av andra patienter. Till exempel ortopedisk kirurgi (knäoperationer, höftoperationer) och allt annat har fortsatt som vanligt, säger Reinikainen.

– Covid-19 patienter i behov av intensivvård har också flyttats från de avdelningarna som varit under störst tryck till andra sjukhus. Till exempel har flera patienter flyttats från Helsingfors till Kuopio under de senaste månaderna. På detta sätt har vi kunnat undvika att stänga operationssalar. De senaste veckorna har några sjukhus behövt öka antalet intensivvårdsplatser.

Vad behövs för att öka antalet intensivvårdsplatser?
– Vi har tillräckligt med respiratorer och monitorer och annan utrustning. Den viktigaste frågan är tillgången på kompetent personal. I praktiken kan en större ökning av antalet intensivvårdsplatser uppnås genom att man stänger operationssalar och flyttar deras personal till att arbeta i intensivvården.

Hur fungerar det för sjukhus att skicka patienter till andra regioner för intensivvård när deras kapacitet är full?
– Det är möjligt. I Sverige används flygtransporter mycket mer än i Finland. Vi är vana med marktransporter, till exempel med ambulans. När en svårt sjuk Covid-19 patient flyttas följer det alltid med en intensivvårds-läkare och sjuksköterska – i tillägg till ambulanspersonalen.

Bilden är från 2020