Kategorier
Nyheter

Arab överföll och våldtog kvinnor i Helsingfors – hävdade att hans bakgrund gav honom rätt att våldta

Hovrätten i Helsingfors fastslog tingsrättens tidigare dom mot den syriske asylinvandraren Raed Al Mustafa, efter att han överklagat tingsrättens dom på 3 år och 6 månaders fängelse för en serie våldtäkter och våldtäktsförsök han begått i Helsingfors.

Läs hela domen (på finska)

 

Krävde att hovrätten skulle ta hänsyn till hans kultur
I sitt överklagande hävdade Mustafa att han varit minderårig när han begått brotten och att han föddes 2001 istället för 1999, såsom han tidigare hävdat när han kom till Finland som asylsökande via Ungern. Al Mustafa ville också att hovrätten skulle ta hänsyn till att han inte tidigare begått liknande brott i Finland samt lindra hans straff eftersom han levt i flera år under farliga omständigheter i Syrien. Slutligen begärde Mustafa att hovrätten skulle ta hänsyn till att han som invandare från en annan kultur sett det som sin rätt att våldta kvinnor, samt att hovrätten skulle beakta att han samarbetat under förundersökningen.

 

Hävdade flera olika födelsedatum
Åklagaren var av helt annan åsikt och ansåg att Al Mustafa dömts helt korrekt. Åtalet rörde en ”allvarlig serie av sexuella brott”. Al Mustafa hade fångats tack vare polisens arbete och hade inte gjort något för att främja utredningen. Inte heller fanns det några bevis för att Al Mustafa skulle varit född 2001 istället för 1999. Al Mustafa har till finska myndigheter presenterat tre olika datum som han hävdat som sina födelsedatum. Åklagaren menade att Al Mustafas kulturella skillnader eller bakgrund i Syrien inte kunde utgöra någon grund för att lindra hans straff. Alla tre brottsoffer begärde att Al Mustafas överklagande skulle förkastas av rätten.

Enligt Al Mustafa var det först efter att han fängslats för sina brott som han fick reda på att minderåriga förbrytare får lindrigare straff och därför blev det angeläget för honom att vara ärlig med att han varit minderårig när han utförde brotten. Al Mustafa påstod att han var född 1 juni 2000, 6 januari 2000 samt 6 augusti 2000. Al Mustafa hävdade också upprepade gånger i domstol att han var född 6 januari 2001. Al Mustafa hade gjort sig av med sina identitetshandlingar när han kom till Ungern som asylsökande. En läkare hade åldersbestämt honom och Ungern hade utfärdat en identitetshandling med Al Mustafas födelsedatum satt till 6 juni 1999. Tingsrätten såg inga skäl att tvivla på de ungerska identitetshandlingarna.

 

Hovrätten tog ingen hänsyn till arabisk kultur eller bakgrund i Syrien
Angående våldtäktsanklagelserna sade Al Mustafa att han i Europa hade rätt att ha sex med vem han ville. Enligt hovrätten var Al Mustafas brott så allvarliga att ingen hänsyn kunde tas till hans sociala situation för att lindra straffen. Hovrätten beslutade att Al Mustafa ska hållas fortsatt fängslad och avtjäna sitt straff på 3 år och 6 månaders fängelse som tingsrätten fastställde i början av året.

 

Överföll och försökte våldta kvinna
Al Mustafa hade i oktober 2017 förföljt en kvinna på gatan i Helsingfors sent på natten, grabbat tag i henne och försökt kyssa henne med våld. Kvinnan hade skrikit på hjälp och lyckats ta sig ur hans grepp. När hon kommit fram till sin bostad och börjat leta efter nycklarna hade Al Mustafa överfallit henne igen och tagit henne på underlivet. Kvinnan hade skrikit och lyckats värja bort Al Mustafa, som lämnade platsen. Efter händelsen var kvinnan i chock och rädd för att gå ut i mörkret under en lång tid. Hon oroades av att se män och i synnerhet utländska män, vilket gett henne sömnlöshet och svårigheter att koncentrera sig i skolan.

 

Överföll och våldtog annan kvinna samma natt
Efter den första misslyckade våldtäkten fortsatte Al Mustafa sin jakt på ett offer och förföljde en annan kvinna till hennes bostad. Han lyckades tränga sig in i hennes lägenhet och krävde att kvinnan skulle ha sex med honom. Hon vägrade, men blev tvingad till golvet och våldtagen av Al Mustafa, som sedan lämnade platsen. Al Mustafa hade gett kvinnan blåmärken och skrapsår på kroppen och i ansiktet. Kvinnan hade haft ont i underlivet efter händelsen och lidit av ångest. Hon hade försökt gå till sitt arbete, men inte kunnat vara där på grund av sin ångest. Kvinnan hade fått mediciner mot sitt tillstånd och börjat besöka psykiater. Hon hade haft svårt för att sova och varit rädd för dörrklockan. Enligt ett läkarutlåtande i tingsrätten var kvinnan ledsen, fruktade framtiden och kunde inte längre njuta av saker som tidigare.

 

Överföll och våldtog tredje kvinna
I början av november 2017 hade Al Mustafa förföljt en kvinna till hennes lägenhet och överfallit henne när hon öppnade dörren. Han hade hållit fast henne, hållit för hennes mun och stängt dörren, medan hon kämpade emot. Al Mustafa berättade för kvinnan att han skulle ha sex med henne och hon hade vägrat. Kvinnan hade sparkat Al Mustafa, men han hade lyckats ta av hennes byxor och våldta henne med fingrarna. Kvinnan fortsatte att göra motstånd och till sist sade Al Mustafa att ifall hon bara var tyst skulle han ejakulera över henne och inget mer. Kvinnan upphörde med motståndet och Syriern utförde sin smutsiga gärning före han lämnade lägenheten. Kvinnan hade efter händelsen haft ont i kroppen och sömnsvårigheter. Kvinnan hade börjat besöka psykolog efter händelsen och varit frånvarande från arbetet.

 

”Visste inte att det var förbjudet att våldta”
Al Mustafa hade i tingsrätten erkänt handlingarna mot kvinnorna, men nekat till våldtäkt eftersom han som nyanländ från Syrien inte kunnat veta att det var förbjudet att våldta kvinnor i Finland. Syriern hävdade att kvinnorna föll till golvet av sig själva när han överföll dem. Tingsrätten konstaterade att Al Mustafa arbetat systematiskt när han letat efter kvinnor på gatan under natten och att han inte bara kränkt kvinnornas fysiska integritet, utan också deras hemfrid.

Tingsrätten dömde syriern Raed Al Mustafa, officiellt född 1999, till 3 år och 6 månaders fängelse för två våldtäkter och ett våldtäktsförsök. Al Mustafa ska också ersätta sitt första offer med €4500, sitt andra offer med €8500 och sitt tredje offer med €8600.

På bilden: Helsingfors fängelse