Kategorier
Nyheter

Arbeten med farleder för €70 000

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att betala €68 000 för tilläggsarbeten för grunda farleder i den åländska skärgården. Vad för slags arbeten som ska ske framkommer inte i ministerns beslut, inte heller vem han ska betala.

Arbetena sker mellan Kökar och Husö, mellan Trutgrund, Torsholma och Fiskö, mellan Enklinge, Jurmo, Lappo och Huotskär och mellan Seglinge och Snäckö.