Kategorier
Nyheter

Aristote M’Boma frikänns från grova våldtäkter i skandaldom utfärdad av Åbo hovrätt

Den afrikanske våldtäktsmannen Aristote Ingi M’boma frikänns från grova våldtäkter och får kraftigt sänkt straff i en av modern tids mer skandalösa domar – utfärdad av tre domare från Åbo hovrätt.

Orsaken till att han frias från brotten är att domarna i hovrätten anser att han endast utövade sin sadistiska sexuella läggning när han utsatte kvinnor i Mariehamn för extremt grova våldtäkter.

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 20/1232

M’boma kom till Åland från Kongo för att spela i fotbollslaget IFK Mariehamn, fick en bekväm tillvaro och kunde skaffa sig flera konkubiner. Men hans hat mot värdfolket och i synnerhet mot kvinnor kunde inte stillas, och tog sig uttryck inte bara i våldtäkterna, utan också i flera oprovocerade våldsattacker på kvinnor helt öppet på offentliga platser.

En av kvinnorna utsattes för systematisk terror av M’boma, inklusive sadistisk misshandel och grova våldtäkter såpass grymma att de inte lämpar sig i skrift.

 

”Uttryck för hans sexuella läggning”

Åklagare Roger Eriksson beskrev en av våldtäkterna som ”synnerligen rå, grym och förnedrande”. Under våldtäkten hade M’Boma sagt till kvinnan att han ville skada henne och att han tänkte döda henne. Kvinnan hade gjort allt hon kunnat för att försvara sig. Ålands tingsrätt dömde M’boma för grov våldtäkt.

Men nu har tre domare i Åbo hovrätt rivit upp tingsrättens dom och frikänner M’boma från brottet. Inte för att han var oskyldig – utan för att de tre domarna ansåg att han kunde utsätta kvinnan för de extrema övergreppen för att det hörde till hans sexuella läggning:

”I likhet med vad tingsrätten har konstaterat finner hovrätten att Ingi M’boma använt mer våld än vad som hade behövts för att underkuva kvinnan. Av vad som har framgått har Ingi M’boma dock inte uttalat de i gärningsbeskrivningen nämnda hoten i anslutning till strypgreppet i syfte att bryta kvinnans förmåga till motstånd. Uttalandena har snarare utgjort ett uttryck för hans sexuella läggning. Det har i och för sig varit frågan om våldsamt sex men gärningssättet som en helhet bedömd uppfyller inte straffstadgandets krav på särskild råhet eller grymhet.”

 

Offer hånades när hon skrek efter hjälp

De tre domarnas demonstrerade sin vilja att frångå rättvisan genom att också frikänna M’Boma från en grov våldtäkt mot en annan kvinna, som han försökte strypa medvetslös när han våldtog henne. Kvinnan hade skadats av våldtäkten såpass att blodvite uppstod. I tingsrätten hade åklagare Roger Eriksson beskrivit också den våldtäkten som ”synnerligen rå, grym och förnedrande”. När hans offer desperat skrikit efter hjälp hade M’Boma hånat henne och fortsatt våldtäkten.

Ålands tingsrätt hade dömt honom för grov våldtäkt, men de tre hovrättsdomarna rev igen upp domen och frikände M’Boma, för att de ansåg att det hörde till hans sexuella läggning att förnedra och plåga sina offer:

”Vad gäller den straffrättsliga bedömningen i punkt 5 hänvisar hovrätten till vad som konstaterats ovan vid punkt 4 om tillämpliga lagrum.

I likhet med vad tingsrätten har konstaterat finner hovrätten att Ingi M’boma använt mer våld än vad som hade behövts för att underkuva kvinnan. Det är ostridigt att kvinnan blött kraftigt från underlivet i anslutning till gärningen. Orsaken till den fortgående blödningen har på basis av den företedda bevisningen förblivit outredd. Utifrån den skriftliga bevisning som lagts fram är skadan i underlivet att betrakta som lindrig. Trots att det i och för sig har varit frågan om våldsamt sex har brottet inte begåtts på ett i strafflagen avsett synnerligen rått eller grymt sätt. Tillräknandet i punkt 5 ska därmed lindras till våldtäkt.”

 

Endast tre års fängelse

Utav flera av M’Bomas offer återstår endast spillror av människor, efter att de blivit dehumaniserade av våldet och förnedringen. För hovrättens domare Lea Rosa Pohjola, Erkki Reijonen och Camilla Mäkinen var offrens människovärde inte av något större intresse och istället valde de att frångå plikten att upprätthålla rättvisan för att kunna lindra domen mot M’boma. Således sänktes hans straff till endast 3 års fängelse för två fall av våldtäkt.