Kategorier
Nyheter

Optinova får €60 000 extra i bidrag – förtäckta hot om att göra sig av med personal

Storföretagen på Åland har den privilegierade positionen att de kan utöva starka påtryckningar på den politiska makten för att få sin vilja igenom – och vad de vill är i de flesta fall att få bidragspengar.

För bolaget Optinova innebär privilegiet att de nu tilldelas €60 000 av landskapsregeringens Näringsavdelning efter att de gett förtäckta hot om att annars göra sig av med personal.

Optinova skriver i sin bidragsansökan att deras produktion gått ned på grund av ”pandemin” och att de därför ska ha bidrag för att utbilda sin personal istället för att friställa den. I det cyniska spelet användes 70 kvinnliga och 153 manliga anställda som pjäser.

Bidragspengarna Optinova nu får kommer till hälften från Ålands landskapsregering och till hälften från EUs socialfond. Bolaget hävdar att de själva också ska investera närmare €140 000 i att utbilda sin personal. Totalt ska projektet alltså kosta €200 000 – varav €140 000 går till personalkostnader och €60 000 till köpta tjänster, såsom externa konsulter.

Beslutet att bevilja bidragspengarna togs av näringsavdelningens byråchef Susanne Strand. Tidigare i maj meddelade Optinova att de öppnar sin fjärde fabrik i Förenta Staterna, i Pennsylvania.