Kategorier
Nyheter

ÅUAB lånade ut €250 000 till brännvinskokeri som får €100 000 i bidrag

Förra veckan kunde vi rapportera att €100 000 av skattebetalarnas pengar ges av landskapsregeringen i ett EU-bidrag till nybildade Slottsdestilleriet AB för att inleda tillverkning av brännvin i Jan Karlsgårdens värdshus invid Kastelholm. Bolaget är ett gemensamt företag av Stallhagen, Silverskär, Havsviken invest, Smakbyn och Ålands Utvecklings AB.

Totalt hävdas det att investeringarna i det nya bränneriet ska kosta drygt en halv miljon euro. Trots sin vanligtvis frikostiga attityd till andra människors pengar hade landskapsregeringens tjänstemän dragit öronen åt sig när det nybildade företaget krävde bidrag för att nedmontera bränningsutrustningen från den nuvarande platsen i Smakbyn och flytta den till Jan Karlsgården. En flytt på ett par hundra meter som bidragsentreprenörerna hävdar att ska kosta hela €25 000. 

För att få en sådan kostnad räknar gruppen att de ska anlita montörer för €65 i timmen för att skruva isär kokpannorna och välta rostfria tankar. Dessutom budgeterar de €520 per körning för en lastbil som ska köra sträckan på ett par hundra meter – fem gånger.

Det fick dock vara nog för Näringsavdelningens tjänstemän, som konstaterade att det redan tidigare betalats ut bidrag för denna utrustning och drog bort €25 000 från de stödberättigande kostnaderna.

Monteringen av kokpannorna ska gå lös på över €50 000, varav hälften är materialkostnader för ”rör, rördelar, ventiler, svetsgas och rostfritt för process”. Montörer, svetsare och andra hantverkare kommer att plocka ut rejäla timlöner på €45-65.

En ånggenerator ska köpas in för €100 000 enligt bidragskravet och dessutom ska Byggnadsbyrå Conny Eklund få €15 000 för att agera projektledare i byggandet, något som var lite väl tilltaget för Näringsavdelningen, som sänkte konsultersättningen med €8500 till €4000 i månaden. 

För att bygga om Jan Karlsgårdens restaurang källare till brännvinsfabrik hävdas kostnader på totalt €160 000 -exklusive moms.

Ålands Nyheters granskning visar att en del av bolagen som nu investerar har haft det knackligt med lönsamheten på sistone, och att de officiella resultaten varit rätt blygsamma för en investering i denna storlek. Den som däremot haft pengar att investera är Ålands Utvecklings AB, som är landskapsregeringens bolag för att spekulera med de åländska skattebetalarnas pengar, och hittills fått miljontals euro gått upp i rök.

ÅUABs nytillsatte vd Marika Fagerlund skriver i ett mail till Ålands Nyheter att de har investerat €500 för att köpa 20% av Slottsdestilleriet AB, samt gett bolaget ett kapitallån på €250 000. Fagerlund kommer också att ta plats som ÅUABs representant i Slottsdestilleriets styrelse.

Affären blir mer insyltad med tanke på att delägaren Stallhagen inte bara till stora delar har sin verksamhet finansierad via miljontals euro i birdagsutbetalningar, utan också via €150 000 investerat rikskapital från ÅUAB.

Bidragspengarna till Slottsdestilleriet från landskapsregeringen och EU kommer att betalas ut efter godkänd redovisning.

Uppdatering 21.11.2019: Även Smakbyn är till stor del finansierad via bidragspengar från de åländska skattebetalarna och EU, som har plundrats på åtminstone €482 000 i bidrag till Nordiska Matkompaniet AB, som ligger bakom Smakbyn.

Temabild