Kategorier
Nyheter

Befolkningskollaps i Östra Finland – 130 000 människor förloras redan 2040

Folkmängden i Östra Finland kollapsar hastigt och minskningen väntas fortsätta under årtionden. Detta rapporterar Finska Yle efter att färska siffror har tagits fram i förväg. Normalt publicerar Statistikcentralen sin officiella befolkningsprognos under hösten.

Mellan 2015 och 2018 har folkmängden i de sex landskapen i Östra Finland minskat med hela 20 000 människor. Vid slutet av 2018 bodde ca 930 000 personer i regionen. Befolkningskollapsen beror på fallande födslotal då finska kvinnor inte längre skaffar barn, samt delvis på grund av att unga människor flyttar bort.

Redan 2040 kommer Östra Finland att ha förlorat 130 000 invånare ifall utvecklingen fortsätter som idag. Förintelsen av en folkgrupp väcker oro bland makthavare över en minskad mängd skattepengar att röra sig med.

– Detta är en dramatisk förändring. Den kommer att skapa stora utmaningar i hur vi kan tillhandahålla tjänster och upprätthålla nuvarande välfärdssystem, säger utvecklingschef Satu Sikanen från Sydkarelens förbund.

Enligt henne ligger en människas värde i hur mycket pengar hon kan bidra med i skatter:

– Med färre skattebetalare måste vi omvärdera hur vi ska organisera våra tjänster, samtidigt som hälsovårdskostnader och sociala kostnader ökar på grund av en åldrande befolkning.

Sikanen efterlyser höghastighetståg och direktflyg till regionen för att locka investeringar och arbetsplatser.

– Vi behöver fler investeringar och fler jobb. För att kunna få dessa måste transportförbindelserna förbättras. Det är väldigt viktigt att ha snabba tågförbindelser, bra vägar och direktflyg till regionen, säger hon.

Ifjol föddes cirka 47 000 barn i Finland, vilket är den lägsta siffran någonsin.