Kategorier
Nyheter

Besöksförbud för syrisk man som skulle slakta äldre dam i Mariehamn ”som Isis slaktar människor”

PÅ FRI FOT  Åbo hovrätt fastslog ett besöksförbud som utfärdats av Ålands tingsrätt tidigare i maj mot ett syriskt äkta par, som ska ha trakasserat en gammal kvinna och hennes vuxna dotter i Mariehamn under en längre tid.

Enligt begäran om besöksförbud hade den syriske mannen misshandlat, ärekränkt, trakasserat och framfört hotelser på arabiska mot dottern under 2019. Han hade också spridit rykten om henne och hotat med att fortsätta med det. Förutom detta hade han enligt kvinnan kommit ett flertal gånger till hennes bostad och knackat på dörren, senast i april 2019. När kvinnan och hennes dotter råkat på mannen på allmänna platser brukar han konfrontera dottern och säga att han inte tänker låta henne leva ifred och hotat med att se till att hennes liv ska bli förstört.

 

Skulle slakta kvinna ”som Isis slaktar människor i Syrien”

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 19/1098

Modern har han hotat att döda ifall hon inte återvänder till Syrien. Förutom detta har han hotat med att sätta henne på ålderdomshem ifall hon inte åker tillbaka till Syrien. Hotelserna har han framfört på arabiska varje gång han träffat henne och hennes dotter, totalt fyra gånger sedan i julas. Enligt modern hade mannen också haft sin fru att framföra dödshot mot henne. Det äkta paret hotade med att slakta henne ”som Isis slaktar människor i Syrien”. I en butik hade mannen spottat på modern och hans fru hade en annan gång satt fingrarna mot hennes hals och hotat henne till livet.

 

Nekade till alla anklagelser

Både mannen och hans fru nekade till alla anklagelser. Han uppgav hade inte misshandlat, hotat eller trakasserat någon av personerna. Dagen för den påstådda misshandeln hade han umgåtts med en namngiven person. Enligt honom var det snarare kvinnan och hennes dotter som sökt upp honom och hans fru.

Frun sade att hon inte haft med personerna att göra under de senaste månaderna. Istället hade de varit kvinnan och hennes dotter som spridit rykten om henne.

Kvinnan och hennes dotter har lämnat in polisanmälningar för händelserna. Tingsrätten ansåg att det fanns tillräckliga skäl för besöksförbud, utan att ta ställning till skuld i ett eventuellt kommande brottmål. Tingsrätten konstaterade att det fanns grundad anledning att anta att mannen och hans fru kommer att begå brott mot kvinnan och hennes dotters liv, hälsa, frihet eller frid, eller på annat sätt allvarligt trakassera dem.

Mannen och hans fru yrkade gemensamt på att besöksförbudet skulle upphävas, men en enig hovrätt tingsrättens tidigare beslut, då det inte fanns anledning att betvivla att domslutet var riktigt.

Fotnot: Ålands Nyheter censurerar personuppgifter i ärendet i väntan på eventuell dom.