Kategorier
Nyheter

Bidrag på €16 000 betalades till föreningen Skunk

”Projektet beviljades 2015 drygt €93 000 i bidrag från landskapsregeringen av Hanströms partikollega, vicelantråd Camilla Gunell (S).”

Tjänsteman Kenneth Åkergård på landskapets Näringsavdelning beviljade en utbetalning på drygt €16 000 av skattebetalarnas pengar till Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Skunk) för deras kostnader för EU-projektet ”Rolling Images in Business Startups”.

Organisationen Skunk har en handfull medlemmar och leds av den socialdemokratiske politikern Mia Hanström. Projektet beviljades 2015 drygt €93 000 i bidrag från landskapsregeringen av Hanströms partikollega, vicelantråd Camilla Gunell (S). Därefter anställde föreningen Mia Hanströms dotter Emelie Hanström som projektledare. Ytterligare bidrag på €280 000 har betalats ut från EU till föreningen, vilket gett projektet en sammanlagd kostnad för skattebetalarna på drygt €370 000.

För hållandet tjänsten har föreningen haft löneutgifter på €30 000 – €40 000 om året. Efter att projektet avslutades ifjol fick Emelie Hanström en anställning i föreningen som ”projektansvarig för att söka och utveckla nya projekt”.

På bilden: Emelie Hanström, foto: Central Baltic