Kategorier
Nyheter

Bidragshärvan i Kökar: Christian Pleijel och Rolf Eriksson ges lukrativa jobb tack vare favorisering i kommunstyrelsen

Genom öppen korruption i kommunstyrelsen i Kökar kommer kommundirektör Christian Pleijel samt Rolf Eriksson att berikas med €23 500 respektive €75 000 från ett EU-bidrag för ett projekt de kallar LocalRES.

Bakom projektet – som beräknas skuldsätta Kökarsborna med åtminstone €300 000 – ligger Pleijel och Eriksson själva. Bägge personer har favoriserats i ansökningsprocessen för att de är bosatta i Kökar – och dessutom har Kökars styre öppet diskuterat frågan om att gynna enskilda individer på Kökar med bidragspengar innan projektet godkändes.

”Bosatt på Kökar” står det om både Eriksson och Pleijel i utvärderingen av kandidater. En annan punkt som kommunen skriver att är ”relevant” för att anställa Pleijel och Eriksson är att de arbetat med att ansöka om bidragspengar till projektet – kort sagt att kommunen belönar dem för att de ordnat bidragspengarna

I sin ansökan om tjänsten har Pleijel inte heller varit blyg med att understryka sina ”goda kontakter med tjänstemän och politiker”.

En tredje Kökarsbo – Annette Dahl – får tjänsten som ”projektekonom” och en ersättning på knappa €30 000. Även om henne står det ”bosatt på Kökar” i utvärderingen, men hennes anbud var också billigast bland de kompetenta kandidaterna.

 

Ljög om löner i bidragsansökan

Sammanlagt kommer lönerna att uppgå till €128 000 – vilket är avsevärt mer än vad Pleijel eller kommunen uppgett  när de sökte bidragen. För att få projektet godkänt angavs personalkostnader på €49 500 – mindre än hälften av vad det nu är frågan om

Ur kommunstyrelsens protokoll framkommer ingen förklaring till varför man ljugit om personalkostnaderna i sin bidragsansökan. Däremot har kommunstyrelsen beslutat att de ska utreda hur lönerna ska få rum i projektets budget.

Igår kunde Ålands Nyheter rapportera att Christian Pleijel själv varit med och bestämt i kommunfullmäktige om att Kökar ska åta sig projektet – trots att han hade personlig ekonomisk vinning att vänta sig av projektet.

 

Högerpolitiker protesterar

Åländsk Demokratis Thomas Dahlgren har lämnat in ett besvär till Ålands förvaltningsdomstol, där han menar att Pleijel och andra ledamöter varit jäviga i ärendet och att ärendet hanterats på fel sätt i och med att kommunfullmäktige inte getts någon rimlig chans att sätta sig in i det flera hundra sidor långa avtalet för projektet.

Dahlgren säger till Ålands Nyheter att två fullmäktigeledamöter har lovats ekonomisk ersättning för sitt deltagande i förarbetet för projektet och att de därför måste anses jäviga.

– Det har varit turbulent i energigruppen på grund av att utlovade ersättningar uteblivit. Medlemmar i gruppen har hoppat av och sedan kommit tillbaka av den orsaken.

Han säger till Ålands Nyheter att han är emot projektet eftersom det finns andra hållbara alternativ som är billigare än EU-projektet och snabbare skulle spara pengar för kommunen.

 

Ordförande reserverar sig

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Allgode har reserverat sig mot anställningsbesluten, med hänvisning till att besvärstiden för projektet inte löpt ut ännu, samt att kommunstyrelsen aldrig fick behandla utannonseringen av tjänsterna.