Kategorier
Nyheter

Bokföringslag för finska samlag får stöd över partigränserna

En lagmotion för en så kallad samtyckeslag har lämnats in till riksdagen av Vänsterförbundets ledamot Hanna Sarkkinen som första undertecknare. Lagförslaget har tagits fram i samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund, som leds av politikern Eva Biaudet från Svenska folkpartiet. Lagförslaget kommer att innebära omvänd bevisbörda i våldtäktsrättegångar, så att alla finska samlag som inte bokförts korrekt kommer att räknas som våldtäkt.

Den inlämnade motionen åtnjuter ett brett stöd över partigränserna, med ledamöter från samtliga partier som undertecknare, dock med ett väldigt svalt intresse från Centern och Sannfinländarna. Riksdagsledamot Mats Löfström (Sfp) har inte heller skrivit under lagmotionen.

 

Så här fungerar lagen om våldtäkt idag:

 1. En misstänkt person blir åtalad för våldtäkt
 2. Åklagaren kan i sitt åtal lägga till andra alternativa åtal, som sexuellt utnyttjande, tvingande till samlag, tvingande till sexuella handlingar eller sexuella trakasserier.
 3. Ifall åklagaren inte lyckas övertyga rätten om att en våldtäkt ägt rum finns möjligheten att istället döma den åtalade för något av de andra alternativen.
 4. Är brottsoffrets berättelse mer trovärdig än gärningsmannens räcker det för att döma en person för våldtäkt.
 5. Även om den åtalade frias av rätten kommer identiteten att hemlighållas på personen som ansåg sig ha blivit våldtagen.
 6. Endast om det går att bevisa i rätten att en person medvetet gjorde en falsk våldtäktsanmälan kan personen dömas för det. En person döms aldrig för falsk anmälan bara för att den anklagade frias av rätten.

 

Så här fungerar det med en samtyckeslag:

 1. En misstänkt person blir åtalad för våldtäkt
 2. Våld eller hot om våld krävs inte för att ett brott ska räknas som våldtäkt.
 3. Alternativa åtal, som sexuellt utnyttjande eller tvingande till sexuella handlingar, behövs ej eftersom detta redan räknas som våldtäkt.
 4. Den åtalade måste framföra bevis inför rätten att samlaget skett frivilligt.
 5. Ett underskrivet kontrakt kan inte räknas som tillräckligt bevis.
 6. En filminspelning av det fullständiga samlaget kan räknas som tillräckligt bevis.
 7. Ifall ett eller flera trovärdiga vittnen bevittnat det fullständiga samlaget kan det räknas som tillräckligt bevis.
 8. Ifall en legitimerad tillsyningsman bevittnat det fullständiga samlaget samt bokfört det såsom frivilligt räknas det som tillräckligt bevis.
 9. Samtliga personer som varit delaktiga i ett samlag har gjort sig skyldiga till våldtäkt ifall inget verifikat upprättats eller ifall inga trovärdiga vittnen bevittnat det fullständiga samlaget.

Flera åländska politiker har framfört krav på att en likadan samtyckeslag införs på Åland, däribland lagtingsledamöterna Ingrid Johansson (L), Harry Jansson (C), Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) och Axel Jonsson (ÅF).

 

Undertecknare till lagmotionen

 

Hanna Sarkkinen (V) – Första undertecknare

 

Eva Biaudet (Sfp)

Hanna Halmeenpäävih (Sfp)

Anna-Maja Henriksson (Sfp)

Anders Adlercreutz (Sfp)

Veronica Rehn-Kivi (Sfp)

Thomas Blomqvist (Sfp)

Mikaela Nylander (Sfp)

Stefan Wallin (Sfp)

 

Krista Mikkonen (Gröna)

Satu Hassi (Gröna)

Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)

Johanna Karimäki (Gröna)

Olli-Poika Parviainen (Gröna)

Heli Järvinen (Gröna)

Jyrki Kasvi (Gröna)

Emma Kari (Gröna)

Antero Vartia (Gröna)

Jani Toivola (Gröna)

Pekka Haavisto (Gröna)

Touko Aalto (Gröna)

Ozan Yanar (Gröna)

 

Sari Tanus (KD)

 

Ritva Elomaaps (Sannf)

 

Katri Kulmuni (C)

Ulla Parviainen (C)

Sirkka-Liisa Anttila (C)

Anne Kalmari (C)

Eeva-Maria Maijala (C)

Petri Honkonen (C)

Aila Paloniemi (C)

 

Riitta Myller (S)

Timo Harakka (S)

Eeva-Johanna Eloranta (S)

Tytti Tuppurainen (S)

Susanna Huovinen (S)

Pilvi Torsti (S)

Tarja Filatov (S)

Satu Taavitsainen (S)

Ilmari Nurminen (S)

Merja Mäkisalo-Ropponen (S)

Sirpa Paatero (S)

Kristiina Salonen (S)

Johanna Ojala-Niemelä (S)

Ilkka Kantola (S)

Lauri Ihalainen (S)

Erkki Tuomioja (S)

Harry Wallin (S)

Pia Viitanen (S)

 

Matti Torvinen (Blå)

Lea Mäkipää (Blå)

Anne Louhelainen (Blå)

Kimmo Kivelä (Blå)

Tiina Elovaara (Blå)

Ari Jalonen (Blå)

Kari Kulmala (Blå)

 

Aino-Kaisa Pekonen (V)

Li Andersson (V)

Katja Hänninen (V)

Kari Uotila (V)

Silvia Modig (V)

Annika Lapintie (V)

Matti Semi (V)

Anna Kontula (V)

Markus Mustajärvi (V)

Paavo Arhinmäki (V)

 

Sari Raassina (Saml)

Ilkka Kanerva (Saml)

Timo Heinonen (Saml)

Veera Ruoho (Saml)

Pauli Kiuru (Saml)

Elina Lepomäki (Saml)

Pia Kauma (Saml)

Mari-Leena Talvitie (Saml)

Juhana Vartiainen (Saml)

Markku Eestilä (Saml)

Jaana Laitinen-Pesola (Saml)

Sari Multala (Saml)

Sari Sarkomaa (Saml)