Kategorier
Nyheter

Kräver straffskärpning för sexistiska brott

Mats Löfström har tillsammans med partikollegorna från Svenska folkpartiet Anna-Maja Henriksson, Mikaela Nylander, Stefan Wallin, Anders Adlercreutz, Veronica Rehn-Kivi, Eva Biaudet samt Thomas Blomqvist lämnat in en lagmotion där de kräver att sexistiska motiv ska utgöra en skärpningsgrund i finska domstolars utdömande av straff. I sin motivering påstår de finlandssvenska politikerna att kvinnor ges ett sämre skydd mot hat och hot på internet, i synnerhet skydd mot spridning av integritetskränkande bilder.

Såsom lagen ser ut idag finns ett antal grunder för straffskärpning: Planmässig brottslighet, organiserad brottslighet, yrkesbrottslighet, tidigare brottslighet, likgiltighet inför lagen, brottslighet motiverat av ras, hudfärg, härstamning, nationellt ursprung, etniskt ursprung, religion, övertygelse, sexuell läggning eller funktionshinder.