Kategorier
Nyheter

Byggbolag fick €12 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på näringsavdelningens allmänna byrå beslöt igår att göra en delbetalning på drygt €12 600 av skattebetalarnas pengar i stöd för logiverksamhet till företaget Tomsu Invest AB, som drivs av Tomas Sundberg (ÅF).

Beslutet att ge totalt €241 626 i investeringsstöd till bolaget togs 2014 av dåvarande näringsminister Fredrik Karlström (M). Entreprenören Sundberg köpte för fem år sedan 18 lägenheter i Grelsby av landskapsregeringen samt köpte även Eckerö Golfbana år 2014.

Tjänstemannabeslut 11.4.2018