Kategorier
Nyheter

Byråkrat på Föglö tog mutor i tjänsten – döms till böter

Föglös byggnadsinspektör Hans-Kristian Skaag döms för tagande av muta efter att ha erkänt brottet.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 21/172

I sitt utövande av tjänsten accepterade han under 2017 mutor från Global Group Finland i utbyte mot att använda Föglöbornas skattepengar för att köpa produkten Zep Biturepair till ett värde av €1557.

Mutan bestod i två presentkort till ett värde på €200, som skickades till Skaag på posten.

”Skaags handlande har varit ägnat att minska tilltron till tjänsteutövningens opartiskhet.”, skriver åklagare Roger Eriksson i sitt åtal.

Åklagaren yrkade också på straff för brott mot tjänsteplikt eller brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Skaag avstod från muntlig rättegång och erkände brottet.

Bland bevisen fanns en bokföringspost från kommunen, där det framgår att presentkort på €200 sänts till Skaags adress och att det rörde sig om kompensation för beställningen från Global Group Finland.

Ålands tingsrätt dömde Skaag till €1530 för tagande av muta. Den ekonomiska vinningen på €200 från brottet förverkas till staten.

Eftersom Skaag döms för det uppsåtliga brottet tagande av muta kan han inte för samma gärning dömas för brott mot tjänsteplikt och därför förkastades de åtalen av tingsrätten. Domen har inte vunnit laga kraft.