Kategorier
Nyheter

Camilla Gunell anlitar vänsterakademiker för att rädda Östersjön

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt att anlita Finlands Miljöcentral för  €33 000 av skattebetalarnas pengar för att organisationen ska utreda ”ett koncept för ekologisk kompensation i akvatiska kustmiljöer”. Utredningen ska ta fram en modell för en vattenförbättringsfond.

Enligt vicelantrådet är syftet med uppdraget att minska övergödningen av Östersjön. Utredningen kommer Finlands Miljöcentral att göra i samarbete med vänsterakademikern Saara Kymenvara, som på sociala medier kampanjar för Miljöpartiet och mot Sverigedemokraterna.

Andra anbudsgivare inte lika sluga
Gunell motiverade sitt beslut att anlita Finlands Miljöcentral och Kymenvara med att de hade en sammantaget bättre personalkompetens, arbetsplan och pris än de andra tillfrågade konsulterna.