Kategorier
Nyheter

Casinopengar ska finansiera äldreboendet i Finström

Trots planetens högsta skatter och en låg arbetslöshet har en omfattande politisk korruption och misskötsel av den offentliga ekonomin på Åland lett till att landskapsregeringen nu går in med inkomster från casinospel för att finansiera välfärden.

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) tog idag beslut om att dela ut €950 000 i bidrag och €1 900 000 i lån från landskapsregeringens hasardinkomster från casinobolaget PAF till Finströms kommun för att bygga ut Rosengårdens äldreboende.

Kommunen hävdar att ombyggnaden kommer att kosta totalt €4,2 miljoner. Eliasson skriver i sitt beslut att bidraget är ”ett led i arbetet med hållbar utveckling” och att det rör sig om ett innovativt pilotprojekt. Han och landskapsregeringen hänvisar till att också Hammarlands kommun fått stöd för att bygga ut sitt äldreboende. Några andra kommuner kommer däremot inte få likadana bidrag i framtiden såvida inget nytt tillförs ”ur ett hållbarhetsperspektiv”.