Kategorier
Nyheter

Korruptionsgranskning av åländska bidragsföreningar hemligstämplas av landskapsregeringen

Uppdatering: Landskapsregeringen beslutade senare att offentliggöra bilagorna i alla fall, vilket finns att läsa om i denna artikel.

 

Korruptionsgranskningen utav 20 bidragsfinansierade åländska föreningar som landskapsregeringen beställde ifjol har hemligstämplats och kommer inte att bli tillgänglig för den åländska civilbefolkningen – trots att den kostat skattebetalarna drygt €23 000. Ålands Nyheter har tidigare avslöjat systematisk korruption med bidragspengar i två av föreningarna, men landskapsregeringens handläggare säger att det inte finns något att anmärka på.

Det var i juni 2019 som Finansavdelningen begärde in anbud från oberoende revisorer för att granska 20 åländska föreningar som regelbundet får bidrag från landskapsregeringens casinoinkomster. Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) anlitades för att göra granskningen till en kostnad av drygt €23 000, vilket innebar en ersättning på över €135 i timmen till revisorern.

För pengarna skulle revisorerna intervjua de 20 föreningarna och gå igenom deras bokslut och bidragen som beviljats till dem under tre års tid. I intervjuerna begärdes svar från föreningarna på bland annat hur rimlig deras lönesättning och administrativa kostnader är i förhållande till andra kostnader och hur stor del av verksamheterna som finansieras av medlemsavgifter.

 

Utav de 20 föreningarna som granskades leds 7 utav politiker från olika åländska partier. Ålands Nyheter har i tidigare granskande reportage avslöjat systematisk korruption med bidragspengar inom två av föreningarna som nu granskades: Skärgårdsungdomars Intresseorganisation samt Arbetarnas Bildningsförbund.

Annelie Karlberg är finansieringshandläggare på landskapsregeringens finansavdelning och var med och beställde utredningen. Hon vill inte ge ut revisorernas granskning av de enskilda föreningarna till Ålands Nyheter och hänvisar till att landskapsregeringen enligt avtalet med PwC inte har lov att göra det, trots att de både beställt och betalat för granskningen. Karlberg ger endast ut en sammanställning som Fanny Johansson på PwC gjort. Där står det:

”Föreningarna har bekräftat i intervju att de sökta och erhållna Paf stöden har använts i enlighet med informationen i föreningarnas medelansökan, därmed kan vi konstatera att inga uppenbara missbruk av medel har noterats.”

– Det finns inget att anmärka på som du kan se av revisorns utlåtande, alla föreningar har använt pengarna till det som de var avsedda för, skriver Karlberg till Ålands Nyheter och hänvisar till det citatet.

 

I sammanställningen som Johansson gjort framkommer det att de 20 föreningarna under tre års tid tillsammans tagit emot €14,3 miljoner i bidrag från landskapsregeringens casinoinkomster. Många av föreningarna är svårt beroende av spelpengarna, däribland Ålands Fågelskyddsförening och Ålands Idrottsförbund, som bägge till 96% finansieras av hasardspel. Också Ålands Natur & Miljö, Rädda Barnen och Ålands Sjöräddningssällskap är från 76% till 81% finansierade av hasardspel.

Ingen av de granskade föreningarna hade någon inkomst av betydelse från sina medlemsavgifter, de flesta tog in mellan 0% och 3% av sina inkomster från dessa. Ålands Sjöräddningssällskap har med 18% högst inkomster från medlemsavgifter.

 

De flesta av föreningarna använde inkomsterna för att i huvudsak ge sig själva lön. Endast Ålands Djurskyddsförening och Ålands Fågelskyddsförening har inga lönekostnader alls och gör all verksamhet som frivilligarbete. Ålands 4H, De Utvecklingsstördas Väl och Ung Resurs använde över 70% av sina inkomster till att betala sina egna löner. I genomsnitt använde föreningarna 40% av inkomsterna till att ge sig själva lön.

Ur rapporten framkommer det att vissa föreningar ansöker om bidrag från landskapsregeringen och sedan sparar en del av pengarna till sämre tider, men vilka föreningar som gör det skrivs inte ut.

Föreningarna som granskades:

Teaterföreningen i Mariehamn

Teater Alandica

Sällskapet BelCanto

Arbetarnas Bildningsförbund

Finlands Röda kors, Ålands distrikt

Föreningen Vårt hjärta

Rädda barnen på Åland

Föreningen Vård i livet

Ålands Natur och miljö

Ålands Fågelskyddsförening

Ålands djurskyddsförening

Ålands idrott

Skärgårdsungdomars Intresseorganisation

Ung resurs

Ålands Sjöräddningssällskap

Föreningen Norden på Åland

Ålands Hästsportsförening

Ålands 4H distrikt

De utvecklingsstördas väl på Åland

Folkhälsan på Åland