Kategorier
Nyheter

Centerpartister förkunnade shariadom i Solna tingsrätt

Centerpartiets politiskt tillsatta nämndemän arabiskan Ebtisam al Debe och araben Hasan Franson friade en irakisk man från ett misshandelsåtal när de dömde enligt sharia-lag istället för Sveriges lagar i Solna tingsrätt i slutet av februari.

Sharia är en lagsamling från 600-talet för islamistisk rättskipning med sin grund i Koranen och förespråkar bland annat piskstraff, dödsstraff genom stening och dödsstraff för den som konverterar från islam.

Ebtisam al Debe har i över 12 år offentligt krävt att Sverige ska införa sharia-lag och för det blivit belönad av Centerpartiet med en hög rankning på partiets riksdagslista samt flera förtroendeuppdrag, bland annat som nämndeman i Solna tingsrätt.

 

Utförligt motiverad shariadom

I den friande domen mot den irakiske mannen som var åtalad för misshandel av sin hustru motiverar tingsrätten i Solna utförligt sin dom enligt sharia. Där står:

”Hennes motiv till att göra dessa beskyllningar mot sin man kan vara att hon utnyttjat hans kärlek till henne och hans ”dumhet” för att kunna ta över hans lägenhet. Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet.”

Kvinnan hade på uppmaning av en annan person gjort ett telefonsamtal till mannen för att få honom att erkänna vad han gjort, något som centerpartisterna vände emot henne:

”Det faktum att hon gjort denna inspelning minskar hennes trovärdighet. 

 

Araber trovärdigare vittnen än poliser enligt tingsrätten

Tingsrätten i Solna klandrade också kvinnan för att hon anmält misshandeln till polisen.

Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att hon inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”

Tingsrätten lade också stor vikt vid parternas ursprung och skrev i domen:

”Hans familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan.”

Tingsrätten ansåg att det inkallade polisvittnet och andra myndighetspersoner som vittnade inte var tillförlitliga, utan lade större vikt vid vittnesmålen från den irakiske mannens svägerska, syster och ”kompis”:

”Det är heller inga vänner eller närstående till henne som vittnat utan bara ”myndighetspersoner”, vilket minskar deras utsagors bevisvärde.”

 

”Kvinnan skadade sig själv för att sätta dit sin man”

Kvinnans dokumenterade skador ansåg tingsrätten att hon antagligen orsakat själv för att ”sätta dit” sin man:

”Det blå märke under ögat som hon och åklagaren hävdat är en blåtira kan lika gärna vara en sådan blånad som man kan få av för lite sömn. Det kan inte uteslutas att hon orsakat skadorna på sig själv för att sätta dit sin man.”

Domaren och en annan nämndeman ville fälla mannen från misshandeln, vilket gjorde omröstningen till 2 mot 2. Enligt svensk lag leder en jämn omröstning till att den anklagade frias istället för att fällas.

 

Shariadomen gick igenom trots oenig domare

Domaren och den tredje nämndemannen meddelade sin skiljaktiga mening från centerpartisterna al Debe och Fransson enligt följande motiveringar:

”Kvinnans berättelse har varit detaljerad, sammanhängande och utan motsägelser. Hon har varit tydlig med när hon har varit osäker och hennes uppgifter har inte verkat överdrivna.”

”Det har inte framkommit något rimligt motiv till att hon skulle hitta på hela historien. Hon hade redan en bostad och hon har lämnat en trovärdig förklaring till att hon valde att hyra ut den i andra hand och tillfälligt flytta tillbaka till honom. Hennes berättelse överensstämmer med vad hon tidigare uppgett enligt polisanmälan, tidigare förhör och journalanteckningar. Den stämmer också väl överens med vad hon har berättat för vittnena.”

”Hennes berättelse får däremot stöd av den dokumentation av skador som gjorts i anmälan, i journalanteckningar och genom fotografier. Blånaden under ögat ser enligt vår mening mer ut att vara orsakad av våld än av sömnbrist och skadorna är inte sådana att de rimligen kan ha orsakats av henne själv. Hennes uppgifter får även stöd av vad (tre vittnen) berättat om hennes beteende efter händelsen och av de fotografier från brottsplatsen som åklagaren visat.

Vår slutsats är att åklagaren har presenterat en utredning som är så stark att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ställt utom rimligt tvivel ska vara uppfyllt.”

 

Utesluts ur Centerpartiet

Shariadomen har redan överklagats av åklagare Josefine Dahlqvist. Centerpartiets partiledare Annie Lööf har meddelat att partiet kommer att utesluta al Debe, efter att partiet under mer än ett decennium varit positivt inställt till hennes ambition att ersätta svensk lag med sharia.

När den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet sökte al Debe (C) för hennes kommentarer om domen vägrade hon diskutera den och hävdade att hon dömt enligt svensk lag. Hon menade att det blir upp till förvaltningsrätten att efter överklagande ta ställning till domen, trots att tidningens reporter flera gånger påminde henne om att det är hovrätten och inte förvaltningsrätten som domen kan överklagas till.

 

Tar avstånd från sin egen dom efter avslöjandet

Hasan Fransson (C) meddelar efter avslöjandet att han avsäger sig alla sina politiska uppdrag och att han tar avstånd från shariadomen han själv gav. Fransson, som är VD för bolaget Raqs AB, ledamot i Sundbybergs Avfall och Vatten AB samt suppleant i Rise Up Communication AB skriver att han i sitt uppdrag som nämndeman såg en möjlighet att ”få in mångfald i svenska domstolar”.

På bilden: En ung kvinna mottar spöstraff i Indonesien efter att en shariadomstol dömt henne för hor.