Kategorier
Nyheter

Stadsstyrelsen krävs på förklaring om asfaltsfakturor

Ålands Nyheter har tagit del av en skrivelse riktad till Mariehamns stadsstyrelse, författad av politikerna Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (OB), där skarp kritik riktas mot hur den upphandlade ombyggnaden av Ålandsvägen utförs. I synnerhet ifrågasätts kostnaderna som uppstått för tillvaratagandet och transport av den gamla asfalten som låg på Ålandsvägen.

Holmberg och Axelsson kräver att en opartisk granskning sker av entreprenörens utförda arbete, entreprenörens fakturor för arbetet samt stadens tjänstemäns hanterande av stadens pengar i samband med ombyggnaden av Ålandsvägen.

I brevet till stadsstyrelsen står det att en entreprenör separat fakturerat staden €130 per ton och totalt €58 500 för schaktning och bortförsel av 450 ton tjärasfalt, trots att detta uppdrag redan ingick i den avtalade upphandlingen.

En annan entreprenör skötte sjötransporten av den gamla tjärasfalten från Jomala vidare till Riihimäki i Finland, men enligt den entreprenörens fakturor på ca €90 000 hade mängden tjärasfalt då vuxit från 450 till 780 ton utan någon förklaring.

Enligt skrivelsen finns inte heller några mottagningskvitton för den invägda asfalten varken till eller från lagringsplatsen i Jomala, trots att det ska bokföras mängder och datum för mottagning.

Holmberg och Axelsson kritiserar även hur de trottoarplattor som levererats av entreprenören skiljer sig avsevärt i tjocklek från vad som avtalats i upphandlingen och därför löper större knäckrisk. Enligt skrivelsen har entreprenören fått €25 000 för mycket betalt för de undermåliga trottoarplattorna, €15 000 för dränering som ej byggts, samt en rad andra relaterade kostnader. Totalt menar politikerna att avvikelsen från vad som upphandlats och vad som levererats medfört en extrakostnad på €215 000 för Mariehamns skattebetalare.

Stadsstyrelsen sammanträder torsdagar.

Läs hela skrivelsen till stadsstyrelsen