De här aktierna äger ministrarna i den nya landskapsregeringen

Idag offentliggjordes bindningarna hos lantråd och ministrar i Ålands nya regering, där det bland annat framkommer att alla ministrar förutom Alfons Röblom (HI) äger minst 16 aktier i Eckerö Linjen. Förutom näringsminister Fredrik Karlström (M) är det ingen av ministrarna som bedriver någon egen näringsverksamhet.

Logga in