Kategorier
Nyheter

De här aktierna äger ministrarna i den nya landskapsregeringen

Idag offentliggjordes bindningarna hos lantråd och ministrar i Ålands nya regering, där det bland annat framkommer att alla ministrar förutom Alfons Röblom (HI) äger minst 16 aktier i Eckerö Linjen. Förutom näringsminister Fredrik Karlström (M) är det ingen av ministrarna som bedriver någon egen näringsverksamhet.

Veronica Thörnroos (C)

Lantråd

Företagsägande:

20 aktier i Norrfjärden AB
16 aktier i Eckerö Linjen

Förtroendeuppdrag:

Ordförande för Centern
Styrelsemedlem i Bostadsaktiebolaget Gammelgårds
Ledamot i Svenska Finlands folkting

Övrigt:

Medlem i Rotary Mariehamn

Harry Jansson (C)

Vice lantråd
Företagsägande:
380 aktier i Ålandsbanken
128 aktier i Eckerö Linjen
23 aktier i Ålands Tidnings Trycker
Förtroendeuppdrag:
Ledamot i Jomala kommunfullmäktige
Ledamot i Jomala kyrkofullmäktige
Övrigt: Medlem i Rotary Mariehamn

Torbjörn Eliasson (C)

Finansminister
Företagsägande:
25 aktier i Ac Alfa Gamma Media AB
1 aktie i Ålands Tidnings Tryckeri
80 aktier i Eckerö Linjen
30 aktier i Ålandsbanken
Övrigt:
Medlem i Rotary Mariehamn

Annette Holmberg-Jansson

Socialminister
Företagsägande:
155 aktier i Ålandsbanken
130 aktier i Viking Line
16 aktier i Eckerö Linjen
Förtroendeuppdrag:
Ordförande för Moderaterna
Ordförande för ÅHS
Ledamot i Jomala kommunfullmäktige från 1.1.2020
Ledamot i Svenska Finlands folkting
Övrigt:
Viceordförande i Lions Club Culinaria
Styrelsemedlem i Hem och Skola

Annika Hambrudd (C)

Utbildningsminister

Företagsägande:
148 aktier i Eckerö Linjen
10 aktier i Viking Line
3 aktier i Ålandsbanken
4 aktier i Stallhagen
Förtroendeuppdrag:
Ledamot i Jomala kommunfullmäktige
Övrigt:
Medlem i förvaltningsrådet för Ålands telefonandelslag

Fredrik Karlström (M)

Näringsminister

Näringsverksamhet:
Styrelseordförande för Steel FM
Styrelseordförande för Klintens Plåt
Företagsägande:
1000 aktier i Viking Line
16 aktier i Eckerö LInjen
100 aktier i Klintens Plåt som äger:
55% av Blomstringe AB
81% av Steel FM
100% av CMX Finland AB
Förtroendeuppdrag:
Vice ordförande i Jomala kommunfullmäktige
Styrelseordförande i Långnäs Hamn

Alfons Röblom (HI)

Utvecklingsminister

Förtroendeuppdrag:
Ledamot i Mariehamn stadsfullmäktige från 1.1.2020

Christian Wikström (OBS)

Infrastrukturminister

Företagsägande:
1 aktie i Ålands Varuautomater AB
16 aktier i Eckerö Linjen
Övrigt:
Styrelsemedlem i föreningen Fri från narkotika
Foto: Lagtinget