Ditt etniska ursprung ska avgöra om du kan få ett jobb hos Jomala kommun Alla människor inte lika värda i kommunens nya anställningspolicy

- Etniskt ursprung är en av omständigheterna som kan påverka bedömningen om två (arbets)sökande är likvärdiga och det finns behov av att uppnå en mer representativ arbetsgrupp. Så svarar kommundirektör John Eriksson på Ålands Nyheters frågor...