Kategorier
Nyheter

Domstol avslog bågskyttars krav

Ålands Radio rapporterar idag att Högsta förvaltningsdomstolen gett avslag på bidragskravet som Mariehamns bågskytteförening riktat mot landskapsregeringen. Föreningen hade med ordförande Håkan Lindén i spetsen krävt att få ta del av landskapsregeringens inkomster från hasardspel för att köpa utrustning, men kravet sågs som ett ”long shot” och Hfd konstaterade att landskapsregeringen prickat rätt när den avslog bågskyttarnas ansökan.