Kategorier
Nyheter

Dykjobb för €45 000 vid färjfästet på Lilla Hummelholm

Utan någon upphandling beslöt infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) i veckan att anlita firman Erikssons Bygg för att reparerar färjfästet på Lilla Hummelholm i Brändö. Kostnaden för skattebetalarna beräknas bli €45 000.

Enligt ministern behöver det gjutas och armeras under vattnet för att få bron i skick och Wikström skriver i sitt beslut att arbetets karaktär gör det omöjligt att specificera uppdraget på så sätt att en upphandling kan göras.

Vid inspektioner under 2018 – 2019 upptäcktes erosionsskador vid botten där sponten möter berget. Därför ska en betongbalk att gjutas dit i två etapper för att skydda mot mer erosion. Dessutom ska rostfria plåtar fästas i glipor mellan betongblock och havsbotten för att strömmarna inte ska suga bort sediment.