€60 000 för att utreda placering av Åva färjfäste

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt idag att teckna ett avtal för "ca €60 000" av skattebetalarnas pengar med konsultbolaget Forsen AB för att utreda huruvida det planerade nya färjfästet i Åva ska byggas intill det...

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in