Kategorier
Nyheter

Efter Ålands Nyheters avslöjande: Centern vill strypa bidragen till bildningsförbunden

Centerns partiledare Veronica Thörnroos har idag lämnat in en motion till lagtinget om att slopa stöden till bildningsförbunden på Åland. Detta skriver partiet i ett pressmeddelande.

”Bildningsförbunden, som organisationsmodell för den fria bildningen, har spelat ut sin roll. Vi har i offentligheten informerats om att den ena förbundets verksamhet kommer att upphöra. Vad gäller det andra förbundet har verksamhet de senaste åren i allt större utsträckning blivit allt mer partipolitisk.”, skriver Thörnroos i sin motion.

 

Två bildningsförbund på Åland
Åland har haft två bildningsförbund, med lagstadgad rätt till att få bidrag från landskapets budget för sin verksamhet: Ålands Bildningsförbund och Arbetarnas Bildningsförbund.

Ålands Bildningsförbund söktes nyligen i konkurs efter att det framkommit att föreningen plundrats slätt på sina pengar av någon inom verksamheten, samtidigt som föreningen dragits in i skulder på tusentals euro. Verksamhetsledare Mikael Erickson har polisanmälts av styrelsen som vill ha klarhet i vart pengarna tagit vägen.

Ålands Nyheter kunde i februari avslöja hur verksamhetsledaren för Arbetarnas Bildningsförbund, Mia Hanström (S), varit inblandad i omfattande korruption med bidragspengar från EU, landskapet och PAF. Hanström och andra har använt förbundet och ett nätverk av andra föreningar för att kanalisera bidragspengar till sig själva.

 

Anklagar bildningsförbund för att vara förtäckt partipolitisk verksamhet
Thörnroos vill nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att lämna in ett lagförslag till lagtinget för att upphäva lagen om landskapsbidrag till bildningsförbund, med hänvisning till att de ska ha spelat ut sin roll som organisationsform.

”All finansiering av partipolitisk informationsverksamhet bör ske på ett transparent sätt via de anslag som öppet är till för det ändamålet.”, skriver hon i sin motion och fortsätter:

”Det är viktigt att den fria bildningen ges goda verksamhetsförutsättningar framledes och det kan lämpligen ske genom att stärka befintliga övriga organisationer som verkar för fri bildning.”

 

Lantråd och ministrar vill inte kännas vid korruption
Huruvida lagtinget och landskapsregeringen kommer att hörsamma Thörnoos krav återstår att se. Hittills har både lantråd Katrin Sjögren (L), vice lantråd Camilla Gunell (S), integrationsminister Nina Fellman (S), samt lagtingsledamöter från Liberalerna och Socialdemokraterna uttryckt sitt stöd för Mia Hanströms polisanmälan mot Ålands Nyheter för vårt korruptionsavslöjande. Däremot har representanter för regeringspartiet Moderaterna inte tagit offentlig ställning i frågan.

På bilden: Veronica Thörnroos, foto: Ålands lagting