Kategorier
Nyheter

EU-domare försöker förbjuda vårjakten på ejder

Med argumentet att det inte finns någon biologisk skillnad mellan gudingar och ådor, försöker nu tre EU-domare förbjuda den åländska vårjakten på ejder. Domarna tycker också att de åländska jägarna kan fortsätta utföra viltvård för att hjälpa ejderns häckning utan att någonsin få jaga fågeln igen. Ålands Nyheter har hela domen för dig att läsa. 

”Kommissionen anser vidare att argumentet att det i vetenskaplig litteratur finns stöd för vårjakt på ejderhanar på grund av att populationen till största delen utgörs av handjur saknar relevans, eftersom det i denna litteratur rekommenderas att jakten begränsas huvudsakligen till ejderhanar under vintern. Detta argument strider i synnerhet mot EU-domstolens praxis, enligt vilken en art i biologisk mening definieras som en samling individer som bildar en fortplantningsgemenskap och att arterna därför ska skyddas i sin helhet.”

DOKUMENT

Dom C-217/19

Med detta sanslösa argument lyckades EU-kommissionens advokater C. Hermes och E. Ljung Rasmussen övertyga de tre domarna Camelia Toader (RO, mitten), Marek Safjan (PL, höger) och Lars Bay Larsen (DK, vänster) i Europadomstolen att förbjuda den åländska vårjakten på ejder. Fågeln har en kraftigt sjunkande population – men inte på grund av jakten – utan på grund av att den är på väg att utrotas av den fridlysta havsörnen. Den traditionsenliga jakten har gått ut på att skjuta ett begränsat antal gudingar, medan ådorna får häcka ifred. EU-domarna anser däremot i sin dom att en sådan jakt inte är ”förnuftig” och att högst 1% av stammen skulle kunna få skjutas.

Finland försvarade Ålands rätt till sin vårjakt i Europadomstolen och advokaten Joni Heliskoski lade fram argumenten att en stoppad jakt på ejder skulle vara ännu skadligare för artens population, eftersom jägarna då skulle sluta med sina viltvårdande insatser, såsom att hålla mink och andra rovdjur borta från häckningsplatserna. Det argumentet struntade domarna i, istället anser de att de åländska jägarna ska fortsätta med sin viltvård för att bevara ejdern, utan att få skjuta en enda fågel.

Slutligen ansåg de tre domarna att alla andra i Europa också kommer att börja jaga ejder ifall ålänningarna får lov att fortsätta

  • En sorglig dag, säger näringsminister Fredrik Karlström (M) idag på en extrainkallad presskonferens.

 

Jaktförvaltare mycket kritisk

Landskapsregeringens jaktförvaltare Robin Juslin är mycket kritisk till domen:

– Domstolen har inte bemött våra argument i sakfrågorna, utan gått på sin egen linje, säger han.

– Det är ett väldigt hårt slag mot viltvården som den åländska jägarkåren bedriver. Det är egentligen ett totalt underkännande av jägarkårens insatser för de bevarande åtgärder som är så viktiga i det här skedet för ejderstammen.

– Det blir egentligen omöjligt att upprätthålla det här stora intresset från jägarkåren, när domstolen på det här viset har underkänt jägarnas insats och därmed slagit undan hela incitamentet för att bedriva den viltvård som jakten innebär.

– Det är också en omfattande investering i egen tid, energi och resurser som jägarna lägger på de viltvårdande åtgärderna, så det är någonting som man verkligen måste vara engagerad i för att kunna bedriva år ut och år in på häckningsskären. Så att bibehålla intresset på längre sikt blir helt omöjligt.

– I slutändan är det ejderstammen som drabbas av det här.

Vårjakten på ejder brukar traditionellt börjas den 1 maj. Nu är det upp till de åländska jägarna ifall de tänker stå upp för sina traditioner och trotsa EU, eller ifall de underkastar sig och låter sig förnedras av makthavarna i Luxemburg.