Färsk statistik visar trenderna inom turismen till Åland

Övernattningarna på åländska turistanläggningar ifjol minskade marginellt jämfört med 2018. Detta visar en nyligen publicerad rapport från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå.

Logga in