Kategorier
Nyheter

Färsk statistik visar trenderna inom turismen till Åland

Övernattningarna på åländska turistanläggningar ifjol minskade marginellt jämfört med 2018. Detta visar en nyligen publicerad rapport från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå.

Medan övernattningarna på hotell och gästhem ökade något, minskade istället övernattningarna på stugor och campingplatser. Hotellen var populärast för övernattningar och tog emot 64% av turisterna, med knappt 190 000 gäster. Mellan 22 000 och 23 000 gäster valde istället att övernatta på gästhem. Det samma gäller för stugbyar och för campingplatser. Turisterna stannade i genomsnitt drygt 2 nätter, stuggästerna lite längre.

 

Säsongen drog igång i maj

Juli var den populäraste månaden för övernattningar på hotell, med över 50 000 övernattningar. Augusti var lite populärare än juni, med ca 35 000 respektive ca 32 000 övernattningar. Månaderna oktober till mars registrerades under 10 000 övernattningar per månad. Säsongen drog igång i maj, då övernattningarna fördubblades från 10 000 till över 20 000.

Både på hotell och gästhem var besökarna framför allt finnar eller svenskar och vardera nationalitet utgjorde mellan 40% och 50% av gästerna.

Den finska och svenska dominansen var inte lika stor bland gästerna som valde stugor. Två av fem gäster var svenskar, var tredje finsk och var fjärde från något annat land. I takt med att antalet finska och svenska stuggäster minskar, ökar gästerna från andra länder. Under hösten var mer än hälften av gästerna från andra länder än Finland eller Sverige.

Fasta Åland tar emot de flesta stuggästerna, endast 15% väljer att bo i skärgården.

 

Faksimil från ÅSUBs rapport
Faksimil från ÅSUBs rapport

 

Fortsatt minskning av campinggäster

Knappt 23 000 turister anlände till de 11 åländska campinganläggningar En majoritet övernattade i husvagn eller husbil. De flesta stannade drygt två nätter per plats. Hälften var svenskar och en tredjedel finländare. Jämfört med 2018 har antalet campinggäster minskat ordentligt, totalt 22% färre. Speciellt juni var en dålig månad, med 43% färre finska campare, 20% färre svenska och 46% färre från andra länder, jämfört med 2018.

Eckerö har en dominerande ställning och tog emot drygt hälften av alla campinggäster på Åland under 2019.

Totalt 54 000 övernattningar på campinganläggningar registrerades under 2019, vilket är den sämsta siffran sedan statistik började föras 1986, och även betydligt sämre än 2018. Från 1980-talet ända fram till 2003 registrerades 100 000 övernattningar på åländska campingplatser om året, men sedan dess har siffran stadigt sjunkit, främst på grund av att de finska och svenska gästerna sviker.

Totalt övernattade drygt 189 000 gäster gemensamt knappt 390 000 nätter på Åland under 2019. Utav dem var nästan hälften finnar och två av fem svenskar. Tyskarna var den tredje största gruppen, men Åland är inte lika populärt bland tyskarna som övernattade 2700 färre nätter än året före.