Färska siffror visar fortsatt folkminskning och ökad skuldsättning i Finland Genomsnittliga bostadsskulden: €100 000

En fortsatt minskande befolkning, en ökad skuldsättning och en ökad andel av förnyelsebar energi i förbrukningen. Detta är de viktigare punkterna som framkommer i Statistikcentralens nyligen publicerade "Finland i siffror" för 2020.

Logga in