Kategorier
Nyheter

Finska arbetare ska tvingas av staten att bära brickor med sina skattenummer

Finska skattebetalare behöver inte längre tvivla på vem som äger dem. Landets regering tog igår en lång rad beslut för ett politiskt övertagande av landets ekonomi, inklusive ett utvidgande av den statliga märkningen av arbetare. Från att tidigare ha gällt arbetare i byggbranschen till att också omfatta arbetare på skeppsvarv. Märkta arbetare måste vid alla tider bära en bricka med sitt fotografi och sitt skattenummer för att kunna visa upp vid inspektion från representanter för makthavarna. Och märkningen av undersåtar ska också utvidgas till turism och restaurang.

 

Märkning har historiska rötter

Systemet med att märka människor som anses understående för tribut togs först i bruk av Kalif Al-Mutawakkil under 800-talet, som tvingade alla icke-muslimer att bära en blybricka runt halsen med ordet ”Dhimmi” så att de kunde utkrävas tributer. I modern tid användes systemet i territorier som ockuperades av tyska nationalsocialister, som tvingade människor av judisk börd att bära armbindlar och märken med davidsstjärnan.

I regeringsprogrammet för sittande finska regering framkommer det att märkningen av arbetare kan komma att utvidgas till de som arbetar inom turism och restaurang.

 

Utlänningar utmålas som skattebrottslingar

Gårdagens beslut innehåller flera andra åtgärder som en gång för alla avser att göra slut på finländarnas kontroll över sina egna tillgångar, med hänvisning till att det ska motverka ”grå ekonomi” och ”penningtvätt”, samt skydda vad regeringen kallar ”skattebetalningsmoralen”. I stor grad är det utländsk arbetskraft och utländska företag som utmålas som ett hot mot statens inkomster. En kampanj ska riktas mot invandrare för att övertyga dem om att betala tributer. Även finska ungdomar ska uppmanas att ta sitt ”globala ansvar” och bidra till ”samhällsfred” genom att betala tributer till makthavarna. Regeringen kommer att anlita propagandister för att hamra in sitt budskap via sociala medier.

Digital ekonomi och ”virtuella valutor” utmålas som ”en av de största hotbilderna” mot makthavarna, som önskar klösa till sig fullständig kontroll över civilbefolkningen:

”Skyldigheten att lämna uppgifter behöver utvidgas för de aktörer inom den digitala plattformsekonomin som är verksamma i Finland och myndigheternas rätt att få uppgifter behöver förbättras. Dessutom utreds det på vilka olika sätt man kan förbättra Skatteförvaltningens möjligheter att få uppgifter om utländska placeringsförsäkringar och hur tillgången till information om penninginstitut kan garanteras för skattekontrollen.” står det att läsa i regeringens beslut.

 

Privatpersoners aktieinnehav ska publiceras offentligt

Den föregående högerregeringen tog bort tvånget för utländska bolag med verksamhet i Finland att vara bokföringsskyldiga i Finland. Det beslutet tänker nuvarande vänsterregering nu riva upp, vilket kommer att dämpa utländska bolags intresse att göra affärer i Finland.

Vänsterregeringen vill också publicera namnen i ett offentligt register på alla personer som äger aktier i börsbolag, samt vilka aktier de äger. Regeringen går så långt att de vill koppla in skatteförvaltningen direkt i börssystemen för att i realtid samla in alla uppgifter om börsaffärer i Finland. Dessutom vill regeringen att skatteförvaltningen ska ges tillgång till alla uppgifter om en privatperson ur belastningsregistret:

”För närvarande är det inte möjligt enligt den gällande lagstiftningen om straffregistret att lämna ut dessa uppgifter till exempelvis Skatteförvaltningen i syfte att bekämpa grå ekonomi” skriver regeringen.

 

Enskilda individer blir nya måltavlor

Åtgärderna slutar inte där. Regeringen vill ge skatteförvaltningen befogenhet att använda IT-forensik för att jaga civilbefolkningen. För närvarande är det endast polisen som har rätt att gå in och snoka, men regeringen tycker inte att polisen är tillräckligt ivriga i att göra dessa uppdrag för skatteförvaltningen. Regeringen vill också ge skatteförvaltningen möjlighet att ge sig på enskilda löntagare som arbetar skattefritt, istället för företaget som betalar lönen. Personer som arbetar och gör affärer fritt och utan koppling till något företag ska också bli föremål för skatteförvaltningens utökade befogenheter. Också innehav av ”virtuella valutor” ska utredas för att jaga tributpengar.

En utökning av byråkratin är också på kommande för företagens moms-rapportering, närmare bestämt vill regeringen att finska företag ska tvingas att rapportera moms till skatteförvaltningen för varje faktura de skickar till andra företag.

Regeringens plan är beräknad att kosta miljontals euro att implementera och individerna som anlitas för att ta fram åtgärderna kommer att få upp till €70 000 om året i lön.


Uppenbarelseboken 13

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.