Kategorier
Nyheter

Finansministern gav €200 000 till förre finansministerns stiftelse

Finansminister Mats Perämaa (L) höll i måndags en casinoextravaganza, där han beslutade att €200 000 utav landskapets vinster från hasardspel ska gå till vänsterstiftelsen Ålands Fredsinstitut, som leds av tidigare finansminister Roger Nordlund (C).

Stiftelsen beskriver sig som religiöst och partipolitiskt obunden, men håller varje år en konferens på Kastelholm där de inbjudna talarna uteslutande varit politiker, journalister och andra debattörer med en tydlig vänsterprofil. Under Kastelholmskonferensen 2018 behandlades temat ”Trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet” och panelen kom fram till att en femtedel av alla européer – och i synnerhet våra Östeuropeiska grannar – är att betrakta som extremister:

– Generellt sett består befolkningen i många länder i Europa till cirka 20 procent av extremister och så har det länge sett ut. Genom dem har skett en relativisering och faktaförnekelse med Östeuropa och Ryssland som de främsta företrädarna, sade paneldeltagaren Olof Ehrenkrona då.

Paneldeltagaren Merete Mazzarella påpekade att hårda debatter är ”förödande för samhällsklimatet”. Själv har hon anklagat Finlands folk för att vara ”egoister” med ”blod på sina händer” för att regeringen inte beviljat obegränsad invandring för afghaner.

Panelen var  också enig i att situationen med moderna medier är ”allvarlig” och betonade allas ansvar att ”handla snabbt” när människor ”våldför sig på sanningen och det fria ordet missbrukas”.

 

Vill inte redovisa kostnader – behöver inte heller
För konferensen – som varade i några timmar – redovisade föreningen €10 000 i personalkostnader samt €16 600 i ”övriga kostnader” för att få bidrag. Enligt landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte är landskapsregeringen inte intresserad av någon utförligare redovisning av hur pengarna använts. Fredsinstitutets ekonomiansvarige, politikern Jonny Andersen (L), ville inte heller detaljerat redovisa för Ålands Nyheter hur pengarna använts:

– Teknik, resor, övernattning för talare och transporter är våra största utgifter. Fredsinstitutet är glada att ett sådant evenemang ger arbetstillfällen på Åland, var det enda Andersen ville säga.

Stiftelsen säger sig också arbeta med forskning gällande freds- och konfliktfrågor och krävde senast i oktober, tillsammans med andra samfund, att få €10 miljoner av skattebetalarnas pengar för att forska inom ”globaliseringen, digitaliseringen, miljö- och klimatfrågorna”. Undertecknarna av kravbrevet hävdade då att €10 miljoner hala skulle ”stärka Ålands attraktionskraft och samhällets välmående” och ”ge synergieffekter”.

På bilden: Mats Perämaa till vänster och Roger Nordlund till höger, Foto: Landskapsregeringen.