Kategorier
Nyheter

Finland ger över 5 miljoner euro till illegala invandrare 2019

I årets budget har Finland såsom ifjol vikt €5 346 000 av skattebetalarnas pengar till kommunerna för socialvård för illegala invandrare.

”Anslaget får användas för betalning av ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av brådskande socialvård som getts till personer som uppehåller sig illegalt i landet” lyder beskrivningen i budgetposten.

 

Lagstiftades av regeringen Sipilä 2017
Utbetalningarna motiveras med § 12 a i socialvårdslagen ”Statlig ersättning för socialservice i brådskande fall till personer som fått avslag på ansökan om internationellt skydd”. 

Den nya lagparagrafen infördes 2017 på förslag av regeringen Sipilä och omsorgsminister Annika Saarikko (C). I regeringens motivering står det att en illegal invandrare kostar knappt €50 per dag att hålla med mat, bostad och mediciner.

Minister Annika Saarikko, foto: Laura Kotila, statsrådets kansli

 

Inget för Åland om inte Finland betalar
Samma lagförslag har på Åland behandlats för landskapsregeringen av Socialvårdsbyrån, som leds av Maj-Len Österlund. I underlaget för ny lagstiftning som byrån tog fram står det att illegala invandrare ”självklart ska få brådskande tjänster även på Åland”, men tjänstemännen avrådde ändå landskapet från att införa sådan lagstiftning, då åländska kommuner inte kan ta del av ersättningarna från finska staten.

Omslagsbild från invandringsdemonstration i Åbo i december, foto: We See You