Kategorier
Nyheter

Finland stöder 7000 – 8000 syriska barns skolgång i Libanon

Idag invigs Utrikesministeriets tvååriga projekt för att ge 7000-8000 syriska pojkar och flickor 10 år och äldre möjligheten att gå i skola och få tillgång till barnskyddstjänster och yrkesutbildning i Libanon. Pengarna kanaliseras av staten via UNICEF och riktar sig särskilt till utsatta barn från de allra fattigaste familjerna, som inte går i skola och de barn som lever under våldshot.

– Om familjen lever ur hand i mun, tvingas barnen arbeta. På gator, torg eller arbetsplatser. Det bästa sättet att få barn i flyktingfamiljer att gå i skola är att stödja deras familjer. Genom att ge bidrag till yrkesutbildning för unga ger vi dem en möjlighet till en bättre framtid, säger Finlands ambassadör i Libanon, Tarja Fernández.

Liknande stöd har Finland gett till syriska barn som befinner sig i Syrien, Jordanien och Turkiet. Bistånden har bland annat resulterat i 136 skolor, som gjort skolgång möjlig för över 70 000 barn och yrkesutbildning tillgänglig för knappt 50 000 unga.

För 2019 budgeterade staten €193 miljoner för asylmottagning i Finland. Asylmigranterna till Finland består i huvudsak av unga män i krigsför ålder och för sitt uppehälle kostar de skattebetalarna €50 per dag och person – eller drygt €19 000 per år och person. I kostnaden för asylmigranterna ingår inkvartering, lön, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolktjänster, översättningstjänster, arbetsverksamhet och studieverksamhet.

Summan som Utrikesministeriet betalar för att stödja 7000-8000 barns skolgång i Jordanien under två år, skulle under samma period räcka för att försörja 96 asylmigranter i Finland.

Foto: Utrikesministeriet