Kategorier
Nyheter

Finlands regering vill skynda utvisningar av kriminella och farliga invandrare

Regeringen Sipilä lämnade idag via inrikesminister Kai Mykkänen in ett lagförslag till riksdagen för ändring av utlänningslagen som ska möjliggöra att invandrare som är kriminella eller utgör ett hot mot andras säkerhet ska kunna utvisas snabbare än under nuvarande lag.

Under den nya lagen ska utvisningar kunna verkställas 30 dagar efter delgivning av utvisningsbeslut. Idag kan utvisningar inte verkställas före eventuella besvär behandlats i domstol.

I propositionen föreslås också att eventuella besvär ska behandlas skyndsamt av förvaltningsdomstolarna. Propositionen gäller alla utlänningar inklusive EU-medborgare och andra nordbor, med undantag för asylsökande som istället omfattas av annan lagstiftning.

På bilden inrikesminister Kai Mykkänen, fotograf Laura Kotila, statsrådets kansli