Kategorier
Nyheter

Finlands väg till polisstat: Sista pusselbitarna sätts på plats för att avskaffa rörelsefriheten

Finska makthavare har via statsminister Sanna Marin (S) publicerat sina planer på att införa utegångsförbud för alla medborgare i Helsingfors-regionen och i Åbo. En lista med ”tillåtna” aktiviteter under husarresten har bifogats till planerna för att försöka locka finländarna till underkastelse och få igenom dekretet så fort som möjligt. Officiellt skriver statsministerkansliet att rörelsefriheten skulle avskaffas i Helsingfors-regionen och Åbo, men endast temporärt till mitten av maj, men i praktiken kan invånarna räkna med permanent husarrest tills finländarna blivit slutgiltigt besegrade.

Socialdemokraterna har redan fått stöd från de övriga socialistiska partierna i sin regering för dekretet. Detta inkluderar De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. Oppositionspartierna i riksdagen har däremot hållit sig mer skeptiska till idéerna, men väntas vika sig.

Den detaljstyrning som härskarna vill infra över finländarnas liv tog sig idag absurda proportioner, när understatssekreterare Timo Lankinen på en presskonferens idag berättade att de avser att förbjuda medborgares inköp av prydnadssaker i butiker.

För att få näringsidkare att foga sig utlovades bidragspengar av statsminister Marin, som på presskonferensen sade att butiker antagligen kommer att tvingas stänga, före hon rusade iväg till ett EU-möte.

Genom att utlysa undantagstillstånd för Finland den första mars kunde landets socialistiska regering med hjälp av paragraf 106 i beredskapslagen ta direkt kontroll över polisen och bestämma vilken information som kommuniceras, samt förbjuda polisen från att publicera meddelanden som står i strid med politikernas önskemål.

 

Polisen redo att verkställa – lägger utredning av verkliga brott åt sidan

Polisen meddelar idag sin iver att få börja tvinga utegångsförbudet på civilbefolkningen och skriver i ett pressutskick att de förbereder sig för att jobba övertid för att övervaka finländarna och avskaffa deras rörelsefrihet.

– Polisens övervakningsorganisationer skulle upprättas i Helsingfors, Östra Nylands och Västra Nylands polisinrättningars område samt vid polisinrättningen i Sydvästra Finland för att övervaka begränsningarna av rörelsefriheten. Till övervakningsuppgifterna flyttas poliser främst från övervaknings och larmfunktioner samt trafikövervakningen. Övervakningen skulle skötas med i tjänst varande poliser och en stor del av övervakningen skulle möjliggöras genom övertidsarbete, säger polisdirektör Sanna Heikinheimo.

Polisen skriver också att de förberett sig på att begära militär assistans för att övervaka folket om de anser det behövas.

Utredningstiderna för riktiga brott förväntas bli längre när polisen utför sin övervakning dygnet runt. Kommissarier ska ges rätt att anhålla civilister och kräva dem på en skriftlig eller muntlig förklaring på varför de tror de kan vistas fritt ute.

– Lagpropositionen innehåller flera punkter enligt vilka man skulle ha rätt att röra sig. Enligt den färska lagproportionen kan man inte ännu ge en uttömmande lista på vad som anses som nödvändig grund för att röra sig på området, men polisen skulle vid övervakning bedöma grunderna från fall till fall, säger Heikinheimo.

I de fall polisen inte anser att en människa har rätt att existera utomhus kan kommissarierna utfärda böter till individen. Den människa upptäcks på fri fot utan att täcka sitt ansikte kan bötfällas av polisen med €40.

Nu är det upp till det finländarna ifall de lydigt fogar sig och avsäger sig sina rättigheter, eller ifall det fortfarande finns en gnista av liv och sisu kvar i folksjälen.