Kategorier
Nyheter

Finska staten slutar rapportera sanningsenliga siffror om antalet corona-fall

Institutet för hälsa och välfärd meddelar idag att det finns ca 400 bekräftade fall av det kinesiska coronaviruset Covid-19 i Finland. Siffrorna baserar sig på fall som bekräftats i laboratorieundersökningar gjorda av sjukvårdsdistrikten.

Framöver kommer de siffrorna istället att tas från deras eget register över smittsamma sjukdomar, vilket sänker antalet officiellt smittade till 304, trots att verkligheten är annorlunda. Någon orsak till siffer-trixandet ges inte

Statistiken från institutet kommer inte att vara tillförlitlig för att utröna antalet smittade i Finland, eftersom kriterierna för provtagning av viruset ändrats och endast patienter med allvarliga symtom kommer att testas.

Institutet för hälsa och välfärd skriver själva i sin bulletin att deras siffror endast kommer att representera en del av alla smittade personer.

Temabild, foto: Polina Tankilevitch