Kategorier
Nyheter

Fler dyra projekt istället för att fixa kollektivtrafiken på Åland

Den bristfälliga kollektivtrafiken på Åland fortsätter att användas av landskapsregeringen som orsak till att slösa bort pengar på utredningar, istället för att åtgärda problemen.

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) beslutade att ge de åländska skattebetalarna äran att betala €60 000 för att tillsätta en ”Kollektivtrafikmyndighet”, föreslå taxor och zoner i en förordning, integrera tätorts- och landsbygdstrafiken, samt börja upphandla kollektivtrafiken istället för att tilldela den.

Minister Wikström lovar i sin skrivelse att hans beslut kommer att leda till att ”alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället”, samt att målet är ”attraktionskraft för boende, besökare och företag”.

Temabild, foto: Jakob Scholz