Kategorier
Nyheter

Nya cykelvägar på fasta Åland ska planeras för €160 000

Nya gång- och cykelvägar planeras på fasta Åland. De nya sträckorna är Haraldsby till Tosarby, Pålsböle till Höckböle, samt längs Järsövägen.

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) anlitade bolaget ALDE för totalt €35 000 av skattebetalarnas pengar för att planera sträckan Haraldsby – Tosarby, samt bolaget DEAB Konsult för att göra en terrängmodell för Järsövägen samt sträckan Pålsböle till Höckböle för totalt €124 000 av skattebetalarnas pengar.

Landskapsregeringens avsikt är att bygga gång- och cykelbanor längs alla huvudleder på Åland.