Kategorier
Nyheter

Föglö visar budgetunderskott på €287 000

Igår föreslog kommunstyrelsen i Föglö en tilläggsbudget som visar ett underskott på €287 000 eller hela 5,6% av ordinarie budget, som ska täckas av skattekomplettering, landskapsandelar och överskott från tidigare år.

 

Dyra haverier i vatten- och avloppsverk
Byggnads- och tekniska nämnden anhöll och fick ett extraanslag på €35 000 på grund av att mindre inkomster kommit från byggnadslov och avloppstillstånd, och på grund av att hyresbostäder står tomma för att renoveringar dröjer och på grund av extra kostnader för vatten- och avloppsverket.

Totalt har vatten- och avloppsverket blivit €35 200 dyrare än budgeterat, bland annat på grund av dyra haverier. Därtill har kommunens serviceavtal med Aqua Nova blivit mycket dyrare än beräknat.

I tilläggsbudgeten ska hela €5600 betalas för support för ett nytt ekonomisystem. Därtill ökas budgeten för kollektivtrafiken med €1500, och €6000 extra betalas för hyresbostäder som står tomma.

 

Ras i skatteunderlaget för 2017
Den största posten i tilläggsbudgeten är en överföring på €170 000 från tidigare års överskott, som ska täcka ett ras i den beskattningsbara inkomsten för kommunalskatten 2017, som uppskattas ha minskat med 13,6%. Därtill har inkomsterna från källskatter varit €5500 lägre än förväntat och inkomsterna från bolagsskatterna varit 11,2% – eller €61 000 – lägre än förväntat för 2017. Landskapsandelar ska täcka upp den uteblivna bolagsskatten.

Samtidigt har kommunen fått €25 000 mer än budgeterat i kompensationer för utebliven kapitalinkomstskatt. Pengarna ska användas för Tekniska nämndens underskott. Dessutom får Föglö €85 000 mer i landskapsandelar för grundskolan, efter att landskapsregeringen korrigerat ett räknefel. Pengarna vill kommunstyrelsen använda för att täcka upp lägre inkomster från bolagsskatten.

 

Äldrevården kostar €171 per dygn och person
Under mötet beslöt kommunstyrelsen enhälligt att andra kommuner som har sina äldre på omsorgshemmet Annagården ska betala €171 per dygn och person under 2019. Dygnskostnaden är lika hög som för ett dubbelrum med havsutsikt på Hotell Arkipelag eller ett dubbelrum deluxe på Björnhofvda Gård i Eckerö.

Kommunstyrelsen beslöt samtidigt att beställa en värdering av Degerby Båtvarv för eventuell försäljning till nuvarande arrendator Ålands Fiskförädling AB.

Foto: Ralf Roletschek