Konsultfirmor ska granska varandra ännu mer

Infrastrukturminister Mika Nordberg (M) beslöt att anlita konsultfirman Bjerking AB för att granska byggplanerna som konsultfirman WSP Sverige AB tar fram för en ny bro över Karlbyströmmen i Kökar. Granskningen kommer att kosta skattebetalarna €20...