Kategorier
Nyheter

Folket törstar efter fiendens blod: Rekordmånga finländare går med i Reservistförbundet


Det finska folket uppvisar en allt starkare vilja att försvara sig mot fienden. Reservistförbundet meddelar att antalet medlemsansökningar fortsätter att öka och hittills varit 22% högre än ifjol. Förbundet räknar med över 3000 nya medlemmar före årets slut. Fler än 38 000 personer är nu medlemmar i Reservistförbundet, vilket är det högsta antalet någonsin.

Över hälften av de som sökt medlemsskap är under 40 år och 86% av dem har fullgjort sin värnplikt. Var sjunde medlem är kvinna.

– Det höga antalet medlemmar i Reservistförbundet visar på finländarnas starka vilja att försvara landet, men också att förbundets moderna kommunikation fungerar, säger förbundets vice ordförande Terhi Hakola.

 

Soldater på rad
Foto: Reservistförbundet

 

– Den starka och långsiktiga medlemstillväxten i Reservistförbundet visar att Finlands försvar är en fråga för hela den finska nationen. Målet är att stödja försvaret, oavsett ålder, kön eller militär rank. Reservistförbundet erbjuder en kanal för alla finländare.

Reservistförbundet har i samband med sitt 65 års-jubileum i år gjort en stor kampanj på sociala medier för att värva medlemmar och de räknar med att nå ut till över en miljon finländare.