Kategorier
Nyheter

Fredrik Karlström om tilläggsbudgeten: ”Vi bygger vidare på likviditetsstöden”

Landskapsregeringen presenterade igår sin fjärde tilläggsbudget för Åland, med flera åtgärder som presenterades som sysselsättningsfrämjande. Den största nyheten var att LR ska erbjuda lönesubventioner på 75% till företag som anställer personer som varit arbetslösa under minst tre månader och inskrivna hos AMS. Arbetsmarknadsminister Fredrik Karlström (M) berättade också om hur LR kommer att betala €1400 i månadslön under sex månader till ålänningar som vill prova på att starta eget. Bägge åtgärder finansieras med pengar från skattebetalarna.Imorgon presenteras tilläggsbudgeten också för lagtinget, som senare ska rösta om ifall den godkänns. Ålands Nyheter har ställt frågor till arbetsmarknadsminister Karlström.

I förslaget till tilläggsbudget skrivs det om beredning av en ny stödform och ”motprestation” från företag som får detta stöd, vad handlar det om konkret?
– Vi bygger vidare på likviditetslånet/stödet. Detaljerna jobbar vi vidare på.

Stöd plus krav på motprestation låter som politisk styrning av näringslivet istället för frihandel – varför kan LR inte stöda med skatteåterbetalning eller skattelättnader istället och låta den fria marknaden reda ut sig själv?
– Vi har inte skattebehörigheten. Det är finsk behörighet.

LR kunde betala ut ”bidrag” som motsvarar företagens skatteinbetalningar till finska skatteverket, mot redovisning – har något sådant varit på tapeten?
– Nej det har det inte. När man sätter ett stödsystem i kraft måste det finnas några kriterier. Bara att man betalat skatt kan tyvärr inte fungera för då skulle ju alla företag som lyckats med det ha rätt till det.

– Sålunda är den generella regeln att vi bara beviljar bidrag till företag som satsar på exportinkomster. Inte till företag som bara bedriver verksamhet på Åland.

– Corona-pandemin har dock satt den grundläggande regeln ur spel och därför är nu ”motprestationen” att man tror på sitt företag så man är villig att låna och har ett akut likviditetsproblem och äventyras att gå i konkurs på grund av bland annat finska regeringens restriktioner.

 

 

”Duktiga kockar är en bristvara, så även sommelierer och servitörer”

 

 

Vilken är den maximala månadslönen en person som anställs med 75% i lönesubvention kan lyfta? Finns det någon övre gräns?
– Det är kollektivavtalen som avgör. Därtill heter det att det är kompletterande arbeten som det gäller. Alltså inte typ chefer eller andra personer som annars är nödvändiga för att verksamheten skall fungera.

Vilken är den minimala månadslönen?
– Olika beroende på kollektivavtal.

Kan LR återbetala momsen till åländska företag som ett stöd?
– Nej det kan vi inte. Momsen är ingen kostnad för företaget och storleken på momsen är otroligt olika beroende på bransch. Säljer du en bil eller en klipper du hår?

Är det verkligen sysselsättningsfrämjande att utbilda inom hotell/service-branschen när det redan är den branschen som har högst arbetslöshet?
– Det handlar även om att vidareutbilda personer inom branschen inom olika områden som branschen önskar. Duktiga kockar är en bristvara, så även sommelierer och servitörer.

Kommer du att fortsätta med aktionsgruppen du har haft sedan mars med bankirer och redare? Får du och LR ett tillräckligt brett perspektiv från dem?
– Ja. Vi kommer fortsätta träffas varannan vecka men det är inte någon redare med där. Representanterna är ifrån Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland, Visit Åland och ifrån de tre verksamma bankerna. Dessutom bjuder jag in fackföreningarna med jämna mellanrum för att även få deras perspektiv.

Foto: Markus Spiske, Karlström infälld, foto: landskapsregeringen