Kategorier
Nyheter

Fritt för utländska arbetare att byta jobb efter att ha kommit till Finland på specialtillstånd

Arbets- och näringsministeriet meddelar idag att de utländska arbetare som beviljats undantag från restriktionerna i inresandet till Finland på grund av corona-viruset har fritt fram att byta arbetsgivare eller yrkesbransch som de behagar. Även fast orsaken till att de får komma in i landet är för att de bedöms som essentiella specialister inom sin bransch.

 

Beslutet att tillåta utländsk arbetskraft kom den 9e april från samma ministerium och då hette det att utländska säsongsarbetare var nödvändiga för att kunna ha något jordbruk överhuvudtaget i Finland. 

Regeringen skrev också att utländsk arbetskraft krävs för livsmedelsbranschen, energiförsörjningen, sjöindustrin, tillverkningsindustrin, byggbranschen, transportbranschen, kommunikationsbranschen, kemisk industri, medicinsk industri, hälsoteknik och inom skogssektorn.

För att få undantag från corona-restriktionerna behöver arbetsgivare som vill anlita utlänningar söka tillstånd och motivera varför personen är essentiell för landets försörjning. Arbetstagaren behöver också leva under förhållanden motsvarande karantän i 14 dagar när denne kommer till Finland.

Enligt dagens beslut blir det däremot fritt fram för en utländsk arbetstagare att byta arbetsgivare och också byta yrkesbransch när han eller hon väl har beviljats inresa till Finland, utan att behöva ansöka om något nytt tillstånd.

– Lagändringen bidrar till att råda bot på bristen på arbetskraft inom de branscher som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena, när gränserna är stängda, säger arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

”Utlänningslagstiftningen möjliggör inte i normala förhållanden byte av bransch från ett område som nämns i det första tillståndet till en annan utan att personen ansöker om fortsatt tillstånd.”, står det i beslutet.

Foto: Nishant Aneja