Kategorier
Nyheter

Godby högstadieskola i mobbningstoppen bland finlandssvenska skolor

Den som någon gång haft oförmånen att åka som passagerare på Godby-bussen vid skolstängning och lyssnat på oljudet från bak i bussen förvånar sig inte över att Godby högstadieskola toppar listan över de finlandssvenska skolor som har mest mobbning.

Kombinationen av vänsterideologiskt utbildade lärare, avsaknaden av manliga förebilder, och en föräldrakår som anser det vara andras jobb att uppfostra deras barn har gjort åtminstone Godby högstadieskola till mobbarnas domän. Enligt en undersökning gjord av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har 12% av eleverna i Godby högstadieskola utsatts för mobbning minst en gång i veckan under 2021, vilket är dubbelt så många som 2019.

Så sent som 2020 tvingades skolan kalla in polis efter hot om en massaker. Elever har också dömts i Ålands tingsrätt för misshandel och hot på skolan i fråga för några år sedan.

På de andra stora högstadieskolor på Åland, i Övernäs och Strandnäs är det endast 4,8% respektive 3% av eleverna som uppger att de utsatts för sådan systematisk mobbning. På Kyrkby högstadieskola uppger 4,7% av eleverna att de utsatts.

Totalt 520 pojkar och flickor från åländska högstadier hade svarat i THLs enkät om ungas välbefinnande, vilket är 78% av eleverna.

Rapporten visar att för hela Finland har andelen unga som är nöjda med livet minskat ordentligt under de senaste två åren – särskilt bland flickorna. Samtidigt har andelen unga som upplever måttlig eller svår ångest ökat kraftigt under samma period – där också särskilt bland flickor inom gymnasie- eller yrkesutbildning.