Kategorier
Nyheter

Gräva träsk vid Nabben blev god affär för Karlssons Schakt

Trots att det snart gått 20 år sedan filmen Shrek hade premiär kan de åländska politikerna inte få nog av träsk och sumpmarker – speciellt när det finns saftiga bidragspengar att hämta hem från lite här och var.

I slutet av 2017 kom Mariehamns stad igång med ett projekt de kallar ”multifunktionella våtmarker”, som i praktiken går ut på att staden med hjälp av EU-bidrag ska gräva sig ett träsk vid Nabben.

Enligt stadens miljösamordnare Ulf Simolin är Nabben den plats med störst tillrinning av dagvatten till Slemmern, med ett flöde på 600 000 kubikmeter om året. Och där rinner inte bara dagvatten från Mariehamn, utan också från konkurrerande kommunen Jomala. Enligt Simolin är det frågan om 800kg kväve och 100kg fosfor per år som följer med dagvattnet från Nabben och ut i Slemmern och på så vis bidrar till övergödningen av havet. Inte nog med detta – så mycket som 1500kg mikroskopiska plastpartiklar spys ut i Slemmern via Nabben varje år, enligt Simolins uppskattning.

 

Satsar på grodgropar

Med det nya, fina träsket hoppas projektets ledare på att inte bara filtrera mikro-plaster och näringsämnen, utan också på att kunna öka tillväxten av gädda och gynna fågellivet. Till och med grundskolans elever ska enligt Simolin kunna dra nytta av att besöka träsket och ”grodgroparna”.

Men trots de många fördelarna och miljönyttan var det otänkbart för Mariehamn att lägga egna pengar i blöt i träsket. Därför har man passat på att exploatera de europeiska skattebetalarna på totalt €105 000 i bidrag, som betalas till hälften av Europeiska havs- och fiskerifonden och till hälften av landskapsregeringen.

Ålands Nyheters granskning av projektet visar att det i huvudsak är firman Karlssons Schakt & Transport som gynnats av träsk-affärerna. Utav de €74 000 som hittills betalats ut i bidrag till projektet, har €41 000 gått till Karlsson Schakt & Transport. På andra plats kommer Ahlsell Åland AB, som tjänat €8400 på projektet, och på tredje plats kommer Ulfsby Gård, som tjänat €7600 på projektet.

 

Försökte fuska till sig bonusbidrag

Bidragsbedrägerier med EU-pengar har på senare år blivit något av en sport på Åland och även Mariehamns stad försökte fuska till sig €9000 extra genom att redovisa ogiltiga personalkostnader för projektet. Tilltaget upptäcktes dock av landskapsregeringens handläggare, som nekade utbetalningen.