Kategorier
Nyheter

Grävfirma och VD döms för miljöförstöring efter att ha grävt ner miljöfarlig tjärasfalt

Karlssons Schakt & Transport AB samt verkställande direktör Jonas Karlsson döms till böter för miljöförstöring för att ha dumpat miljöfarlig tjärasfalt och grävt ner den.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 21/164

Firman hade på Karlssons beslut som arbetsledare dumpat 9 lass gammal asfalt – motsvarande 88 ton – på en fastighet i Jomalas Ödanböle som inte varit godkänd för sådant avfall.

Asfalten hade åtminstone delvis haft så höga halter av tjära att den klassificeras som farligt avfall.

Karlsson och hans firma åtalades också för miljöförstöring som pågått från juni 2018 fram till mars 2020 för att de lämnat asfalten i miljön.

”Gärningen har varit ägnad att förorena miljön då avfallet lämnats / släppts ut i marken så att marken förorenats på ett sätt som kunnat lett till negativ miljöpåverkan då det funnits en risk för att det från asfalten hade lakat ut PAH-föreningar i miljön. Risken har dock varit relativt liten”, skriver åklagare Henrik Lindeman i sitt åtal.

Firman hade grävt ner den miljöfarliga asfalten i marken för att använda som utfyllning. Detta utan att uppfylla lagkrav på återvinning och utan inspektion av Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet.

Karlsson erkände brotten och kunde därmed lindra sitt och företagets straff. Rätten ansåg att han inte agerat uppsåtligt, utan att det rört sig om grov oaktsamhet. Han dömdes till €9300 i böter och företaget dömdes till en samfundsbot på €10 500. Domen har inte vunnit laga kraft.

Temabild, foto: Tobias Bjørkli