Kategorier
Nyheter

Grundlagsutskottet kräver att regeringen gör om orättvisa restaurangstöd

Stödpaketet som Finlands vänsterregering utlovar till restaurangerna måste ändras så att det inte slår orättvist mot de restauranger som är säsongsberoende. Detta kräver grundlagsutskottet enligt Yle.

Regeringen Sanna Marin utformade stödet med särskild avsikt att missgynna de restauranger som har sina inkomster på våren och sommaren, genom att ersättningen skulle beräknas enligt hur mycket omsättningen sjunkit jämfört med januari och februari. På så sätt skulle stödet till sommarrestauranger bli obefintligt, medans fjällrestauranger kunde kamma hem stora belopp.

Grundlagsutskottet, som leds av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Johanna Ojala-Niemelä, kritiserade också de komplicerade bestämmelserna i regeringens planekonomiska stödpaket:

– Med tanke på näringsfriheten och egendomsskyddet hade det varit mer motiverat att sikta på en mer heltäckande gottgörelse som bättre beaktar förlusterna och kostnaderna till följd av begränsningarna i stället för den föreslagna särskilda typen av skälig gottgörelse, som har relativt snäv räckvidd, skriver grundlagsutskottet.

Foto: Andrea Piacquadio