Kategorier
Nyheter

Hans Mattsson förlorade mot Fastighetsverket i Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursade byggfirman Hans Mattsson AB förlorade i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), efter att ha stämt landskapsregeringens fastighetsverk på €230 000 för ett avbrutet kontrakt.

Det var i juni 2019 som Fastighetsverket bestämde sig för att anta ett anbud från Hans Mattsson AB för att bygga det nya polishuset i Mariehamn. Men redan i augusti gick Fastighetsverket tillbaka på affären och uteslöt firman från upphandlingen till förmån för Bygg AB. Några månader senare gick Hans Mattsson AB i konkurs.

Orsaken som Fastighetsverket angav för att de avbröt affären var Hans Mattsson ABs skatteskulder och ekonomiska tillstånd. Byggfirman hävdade å sin sida att de hade tillräckligt med pengar för att betala alla sina skatter.

”Bolaget har uppvisat ett intyg från ett finansinstitut över att det förfogar över medel som överstiger skatteskuldens belopp. Däremot har bolaget inte uppvisat ett betalningsprogram gällande den obetalda skatteskulden. Skatteskuldens belopp kan anses ha varit betydande och även i förhållande till huvudentreprenadens värde har skatteskuldens belopp inte varit ringa”, skrev marknadsdomstolen i sitt tidigare avgörande, vilket omfattades av HFD.

Yrkandet på €230 000 förkastades och byggfirma Hans Mattsson AB döms även att betala Fastighetsverkets rättegångskostnader.