Har du aktier i Laurenska gården eller Klockargården? Aktie som ger rätt till lägenhet kan vara försvunnen

Den eller de personer som innehar aktiebreven 1-70 eller 71-152 i fastighetsbolaget Laurenska Gården i Mariehamn ombeds av Viking Henriksson ge sig till känna och uppvisa sina aktier inför Ålands tingsrätt. Aktiebreven tros vara försvunna...