Kategorier
Nyheter

Har du aktier i Laurenska gården eller Klockargården?

Den eller de personer som innehar aktiebreven 1-70 eller 71-152 i fastighetsbolaget Laurenska Gården i Mariehamn ombeds av Viking Henriksson ge sig till känna och uppvisa sina aktier inför Ålands tingsrätt. Aktiebreven tros vara försvunna och ifall de inte visas upp senast 6 juni 2019 kommer de att förfalla.

Hagar Nyström uppmanar den eller de som innehar aktiebrevet nr 1-70 i fastighetsbolaget Klockargården att ge sig till känna inför Ålands tingsrätt. Aktiebrevet berättigar innehavaren till besittning av en lägenhet i huset på Klockargränd 3, men kommer att förfalla ifall innehavaren inte visar upp aktierna för tingsrätten senast 6 juni 2019.

Foto: Google